Norsk Friluftsliv

Forsker: - En trend at mediene overdriver farene ved friluftsliv

Del

I media er det lett å få inntrykk av at friluftslivet er farligere enn noensinne. Sannheten er derimot at antallet dødsulykker i det norske friluftslivet har vært relativt stabilt, ifølge forsker.

MINDRE FARLIG ENN DET FRAMSTILLES: Omfanget av ulykker og skader er ikke så stort som det virker. Foto: Chad Stokes/Norges Klatreforbund
MINDRE FARLIG ENN DET FRAMSTILLES: Omfanget av ulykker og skader er ikke så stort som det virker. Foto: Chad Stokes/Norges Klatreforbund

- Ser vi på omfanget av presseoppslag kan vi få inntrykk av at noe har vært riv ruskende galt når det gjelder skredsikkerheten i Norge. Og dette inngår i noe vi nærmest kan kalle en trend, der farene i friluftslivet overdrives, forklarer førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, André Horgen.

Horgen mener denne tendensen er viktig å være klar over, fordi den også får praktiske konsekvenser for friluftslivet.

Sannheten er derimot at antallet dødsulykker i det norske friluftslivet har vært relativt stabilt siden rundt år 2000, fortalte førstelektoren under et seminar om ulykker og dødsfall i friluftslivet, i regi av Norsk Friluftsliv.

- En viss risiko er nødvendig

Ifølge forskeren har det på politisk nivå vært enighet om at en viss risikotaking i friluftslivet både er nødvendig og ønskelig.

Styreleder i Norsk Friluftsliv, Knut J. Herland, mener Horgen setter fingeren på et viktig etisk dilemma.

- Det å utøve friluftsliv vil alltid innebære en viss risiko. Derfor må man se på hva som er den riktige balansen mellom risiko og sikkerhet. Og man må stille seg spørsmålet i hvor stor grad det er ønskelig at områder sikres, sier Knut J. Herland.

- Alternativet, der man holder seg hjemme for å sikre seg mot alle farene som lusker for en friluftsutøver, har heldigvis ikke blitt sett på som reelt. For tendensen til å overdrive friluftslivets farer, og kan i seg selv utgjøre en fare for det frie friluftslivet, understreker styrelederen i Norsk Friluftsliv.

Ønsker felles database for ulykkesregistrering

I 2019 lanserte Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum nettportalen ulykkesdatabasen.no for registrering av ulykker og nestenulykker i forbindelse med klatring og bratt friluftsliv.

Odd Magne Øgreid, leder i sikkerhetskomiteen i Norges Klatreforbund, mener det å vite mer om hvorfor ulykker skjer, kan hjelpe til med å forebygge lignende hendelser i framtiden.

- På denne måten kan vi basere det ulykkesforebyggende arbeidet vårt på fakta. Det er et stort potensial i å lære om ulykkesårsaker også for de ulykkene som ikke endte opp med skade, mener Øgreid.

Norges Klatreforbund har et ønske om en felles ulykkesdatabase for hele friluftslivet. På denne måten vil man også kunne få et mer reelt bilde av antall ulykker og dødsfall, sier klatreren.

- På denne måten vil vi kunne korrigere feilinformasjon i media, hente ut statistikk og få dekket informasjonsbehovet når noe alvorlig skjer, sier Odd Magne Øgreid, som har utfordrer Norsk Friluftsliv til å ta initiativ til en felles ulykkesdatabase for friluftslivet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MINDRE FARLIG ENN DET FRAMSTILLES: Omfanget av ulykker og skader er ikke så stort som det virker. Foto: Chad Stokes/Norges Klatreforbund
MINDRE FARLIG ENN DET FRAMSTILLES: Omfanget av ulykker og skader er ikke så stort som det virker. Foto: Chad Stokes/Norges Klatreforbund
Last ned bilde
FORSKER PÅ FRILUFTSLIV: Førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, André Horgen. Foto: Linn Elise Jakhelln
FORSKER PÅ FRILUFTSLIV: Førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, André Horgen. Foto: Linn Elise Jakhelln
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom