Abelia

Fornøyde med tiltak, misfornøyde med tempo

Del

– Når det nå går bedre i norsk økonomi, må vi bruke handlingsrommet til å investere i kompetanse, entreprenørskap og digitalisering. Vi er fornøyde med signaler om at forskning og omstilling prioriteres i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 legges frem i dag, men det har allerede kommet en rekke lekkasjer som viser hvilke områder regjeringen vil satse på.

– Det er bra at regjeringen foreslår en snau halv milliard kroner mer til forskningsområdene teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet, samt kvalitet i høyere utdanning. Dette er investeringer som vil styrke norsk konkurransekraft, sier Haugli.

Nylig lanserte Abelia Omstillingsbarometer 2018 som viser hvor godt Norge gjør det på områder som er viktig for omstilling: Humankapital, entreprenørskap, forskning og innovasjon, samt teknologi og digitalisering.

Barometeret viser at vi har god bredde i utdannelsen, men mangler spisskompetanse. Vi har gode rammevilkår for entreprenørskap, men lav motivasjon for å starte egen bedrift og problemer med å få dem til å vokse. Vi scorer gjennomsnittlig på forskning og innovasjon, og mangler internasjonale talenter. Der norske forbrukere er verdensledende i å ta i bruk ny teknologi, henger næringslivet godt med, mens offentlig digitalisering ligger langt bak våre naboland.

Møter flere utfordringer

– Regjeringens forslag til statsbudsjett ser ut til å møte flere av utfordringene vårt barometer skisserer. Det er imidlertid langt fram., sier Haugli.

Regjeringen har blant annet varslet at det kommer et bidrag til fornyelse og omstilling i næringslivet med 450 millioner kroner over de neste fire årene, og i samme perioden kommer et teknologiløft til 800 millioner kroner som omfatter en IKT-satsing og flere studieplasser i teknologi.

– Omstillingsbarometer 2018 viser at det er helt nødvendig med flere IT-studieplasser, og vi trenger et løft for anvendt forskning. Derfor er vi fornøyde med at regjeringen vil styrke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene.

– Disse instituttene er helt avgjørende for at kunnskapsintensivt, norsk næringsliv skal kunne hevde seg i internasjonal konkurranse. De store europeiske forskningsinstituttene i Europa har gjerne mellom 25 og 50 prosent basisbevilgning fra myndighetene. Til sammenligning har SINTEF, som er Norges største og Europas fjerde største forskningsinstitutt, en basisbevilgning på bare sju prosent. Regjeringens forslag vil hjelpe litt, men det er fortsatt behov for en betydelig økning, sier Haugli.

Hindrer vekst

En annen viktig utfordring er å støtte oppunder entreprenørskap.

– Derfor håper vi at bedre opsjonsbeskatning og kapitaltilgang for vekstselskaper får plass i dette forslaget til budsjett. Begrensede muligheter til å tilby gode opsjonsprogrammer er et hinder for å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse i konkurranse med vekstbedrifter i andre land, sier leder for innovasjon i Abelia, Daniel Ras-Vidal.

– Norge trenger en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base, sier han.

Håkon Haugli oppsummerer Abelias forventninger til statsbudsjettet:

– Vi legger til grunn at regjeringen vil fremme et ansvarlig og næringslivsvennlig forslag til statsbudsjett. Satsingene ser ut til å komme på de riktige områdene, men det går fortsatt for sakte, sier han.

For mer informasjon:

Administrerende direktør Håkon Haugli – 905 31 025
Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen – 906 71 341

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 2100 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg pressemeldinger fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CET | Pressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.