Miljødirektoratet

Foreslår nye regler for utenlandske treslag

Del

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil gi skogeiere større ansvar for å kontrollere spredning av utenlandske treslag i skogbruket.

Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no.
Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no.

Miljødirektoratet sender ut en høring av forslag til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Det skjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Forslaget til endringer i forskriften og høringsdokumentene er utarbeidet i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Høringsfristen er 14. januar 2022.

Fortsatt regulert utsetting

I forslaget til høring åpnes det for at skogeiere etter søknad fortsatt kan få tillatelse til å sette ut utenlandske treslag. Dette gjelder for eksempel sitkagran og lutzgran. Det foreslås å etablere en ansvarssone på normalt 100 meter, hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning. Det vil fortsatt være en høy terskel for å gi nye tillatelser til utsetting i landskap med liten eller ingen påvirkning fra utenlandske treslag.

– Den viktigste endringen sammenlignet med dagens forskrift er å legge et tydelig ansvar på skogeier. Skogeier skal holde kontroll med utenlandske treslag i den sonen hvor mesteparten av spredningen skjer, og ansvaret er uavhengig av når spredningen har skjedd. Dette vil tydeliggjøre skogeiers ansvar, og dermed øke innsatsen for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I høringsdokumentene er et forbud vurdert opp mot fortsatt regulert utsetting. En av ulempene ved et forbud er at muligheten for å pålegge skogeiere å drive spredningskontroll faller bort. Et forbud vil også ha negative konsekvenser for skognæringen, og kan gi klimavirkninger ved redusert opptak og lager av karbon.

Enklere regler for juletrær

Det foreslås at man går over fra søknadsplikt til meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene. Dette vil omfatte det aller meste av juletreproduksjonen der trær blir høstet før de setter frø. Forslaget følger opp punkter i den siste skogmeldingen om å vurdere forenklinger for juletreproduksjonen. 

Delta i høringen

Miljødirektoratet har sendt ut forslagene til endringer i forskriften på høring.

Miljødirektoratet tar med høringssvarene inn i sin samlede vurdering av forskriften, og sender i samråd med Landbruksdirektoratet sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no.
Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom