Samferdselsdepartementet

Foreslår å auke løyving med 435 millionar kroner for å sikre eit grunnleggjande togtilbod i andre halvår av 2021

Del

– Økonomien til persontogselskapa har blitt hardt råka som følgje av at vesentleg færre reisande har tatt toget under pandemien. Vi må ta høgde for at perioden med smittevern og færre passasjerar kan bli lenger enn tidlegare lagt til grunn. Regjeringa foreslår difor å gjere det mogleg å forlengje tilleggsavtalene med togselskapa og auke det statlege kjøpet av persontogtenester, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Då Stortinget i desember i fjor vedtok statsbudsjettet for 2021, blei 4,6 milliardar kroner løyvd til statleg kjøp av persontogtenester med tog. Av desse midlane var 750 millionar kroner sette av for å ta høgde for tilleggsavtaler med togselskapa under pandemien. Eventuelle tilleggsavtaler skulle dekke grunnleggjande tilbod for arbeidsreiser i første halvår av 2021.

Kan vere behov for tilleggsavtaler i andre halvår
Samferdsdepartementets vurdering er at talet på reisande som følgje av smitteverntiltak framleis kan vere for lågt til at togselskapa kan oppretthalde eit grunnleggjande tilbod med ordinært vederlag etter første halvår i år.

Regjeringa meiner det er nausynt å ta høgde for at det kan bli behov for tilleggsavtaler óg i andre halvår av 2021, og foreslår å auke løyvinga til statleg kjøp av persontransporttenester med 435 millionar kroner. Det er uvisse knytt til kor lenge det vil vere behov for tilleggsavtaler.

Eventuelle tilleggsavtaler vil gjelde i ein tidsavgrensa periode og bli avslutta så snart grunntilbodet kan bli dekt innanfor dei ordinære trafikkavtalene med togselskapa.

Som for dei ordinære avtalene om statleg kjøp av persontogtenester med tog, har Jernbanedirektoratet oppgåva med å forhandle om tilleggsavtaler med persontogselskapa.

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom