Samferdselsdepartementet

Foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane

Del

- Vi legg no til rette for at fylkeskommunane skal lukkast når dei tek over administreringa av fylkesvegane frå Statens vegvesen 1. januar 2020. Regjeringa sitt forslag sikrar at fylka får pengar tilsvarande det Statens vegvesen har brukt på å utføra oppgåvene, rekna til om lag 1,2 milliardar kroner. I tillegg kan fylkeskommunane få utstyr frå Statens vegvesen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane. Fylkeskommunane får ansvaret frå 1. januar 2020. Foto: Henrik Jonassen/SD
Regjeringa foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane. Fylkeskommunane får ansvaret frå 1. januar 2020. Foto: Henrik Jonassen/SD

I dag legg Samferdselsdepartementet fram eit tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2020. I dette framlegget foreslår regjeringa dei økonomiske rammene for oppgåva med å administrere fylkesvegane. I tillegg blir handtering av utstyr, samarbeidsavtalar og omstillinga som Statens vegvesen er inne i omtala.

- Dette handlar om folk. Over 4000 personar jobbar i dag med både fylkes- og riksvegar gjennom sams vegadministrasjon. Fylka har ønskt heile ansvaret med fylkesvegane, det får dei no, seier samferdselsministeren.

Statens vegvesen har rekna ut at ressursbruken for arbeidet med fylkesvegane svarte til 1850 stillingar i 2018. Av dette dekka vegvesenet utgifter tilsvarande 1075 stillingar, og fylkeskommunane vart fakturerte for resten. Regjeringa foreslår at fylka får overført om lag 1,2 milliardar kroner til oppgåva.

- Dette er viktig for få til ei god overføring til fylkeskommunane. Det er betydeleg meir enn det vi la opp til i kommuneproposisjonen tidlegare i år, der overføringa av lønsmidlar var avgrensa til talet på tilsette som valde å gå over til fylka. Vi sørgjer òg for at feriepengar for 2020 for tilsette som vert overførte, vert betalt av Statens vegvesen. No håpar eg at Statens vegvesen og fylkeskommunane finn gode løysingar for overføringa, seier Dale.

Overføringa av tilsette frå Statens vegvesen til fylka er basert på avtalar. Fylka har gjennom eigne behov lyst ut stillingar som tilsette i vegvesenet kan søkje på. Ved utgangen av oktober har allereie om lag 1265 personer i Statens vegvesen takka ja til arbeid i fylkeskommunane.

- Både Statens vegvesen og fylka er inne i store omstillingsprosessar. Dette krev mykje av dei som jobbar der. No kjem dei siste rammene på plass, og om kort tid skal overføringa setjast i verk. Eg har stor tru på at Statens vegvesen og fylka finn dei beste løysingane saman, seier Dale.

Fylkeskommunane vil òg få tilbod om å få utstyr frå Statens vegvesen, som ikkje lenger skal nyttast til riksvegar.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringa foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane. Fylkeskommunane får ansvaret frå 1. januar 2020. Foto: Henrik Jonassen/SD
Regjeringa foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane. Fylkeskommunane får ansvaret frå 1. januar 2020. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren møter næringslivet og interesseorganisasjoner for å få innspill til neste NTP4.11.2019 16:37:43 CETPressemelding

Arbeidet med neste NTP er i gang. Gjennom flere runder har transportetatene og fylkene besvart oppdrag og gitt innspill til hvilke utfordringer ny NTP må løse. Tirsdag 5. november vil samferdselsminister Jon Georg Dale møte næringslivet og interesseorganisasjoner for å høre hvordan de mener NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå andre mål i samferdselspolitikken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom