DNV GL

Forbedrede resultater i vanskelige tider

Del

Høvik, 6. april 2020: Forbedringer i de aller fleste av de markedene DNV GL opererer i bidro til at selskapet leverte sterke resultater i 2019. Omsetningen økte med 9,75 % fra året før og endte på 21.551 millioner kroner. Resultatet etter skatt og øvrige kostnader ble 1.375 millioner kroner.

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør DNV GL.
Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør DNV GL.

DNV GLs annual report 2019.

Selv om det er resultatene for året som ligger bak oss som nå presenteres, er det utsiktene for tiden som ligger foran oss som opptar de fleste.

Som et av Norges mest internasjonale selskaper ble DNV GL allerede i januar påvirket av COVID-19 pandemien. Mens selskapets over 1,000 ansatte i Kina nå er tilbake i tilnærmet normal business, opplever ansatte i Norge, resten av Europa og store deler av verden store endringer og stor usikkerhet. Alle steder har selskapet iverksatt tiltak for å opprettholde mest mulig normal business.

For 2019 var det særlig DNV GL’s Maritime forretningsområde som bidro til den positive omsetningsveksten. Men også forretningsområdene Olje & Gass, Energy og Digital Solutions oppnådde større omsetning og bedre resultater enn foregående år. Business Assurance hadde som forventet noe lavere aktivitet etter at 2018 var et spesielt år med stor aktivitet som følge av overgangen til nye versjoner av de to største ISO standardene.

“Jeg vil også fremheve de nye digitale verktøyene og prosessene vi har utviklet for våre kunder som bidrag til vår vekst i 2019. Når den pågående pandemien vanskeliggjør fysisk kontakt, muliggjør de samme verktøyene fjernarbeid og spiller en viktig rolle i å overvinne noen av de utfordringene våre kunder og vi selv står overfor,» sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.

For DNV GL selv har det medført at delvis permitteringer av en mindre del av arbeidsstokken i Norge nå blir gjennomført. Dette gjelder ansatte som i hovedsak inngår i selskapets stabs- og støttefunksjoner. Til sammen er ca.  10 % av selskapets om lag 2.050 ansatte i Norge berørt. Permitteringsvarsler er sendt ut og permitteringene vil tre i kraft fra 16. april med virkning for de følgende tre månedene. Ytterligere tiltak kan senere bli nødvendig også i andre land.

DNV GL tok en rekke skritt i 2019 for å møte de utfordringene og de mulighetene som ligger foran. Det gjelder både digitalisering og de omfattende endringer i energimarkedene som vi forventer i det ti-året vi nå er inne i.  Noen få eksempler: ·       

  • Alle DNV GL-klassede skip kan få gjennomført fjern-inspeksjoner, dvs. uten å få en DNV GL-inspektør ombord - hvor som helst i verden og på alle tidspunkter av døgnet - ved å koble seg opp til et dedikert, faglig team. DNV GL gjennomførte 12.000 slike inspeksjoner i 2019.    
  • DNV GL åpnet i 2019 et forskningssenter for kunstig intelligens i Shanghai. Målsettingen er å forbedre revisjons- og inspeksjonstjenester ved hjelp av kunstig intelligens.
  • DNV GL bidro sammen med partnere i et omfattende prosjekt i Leeds, England, hvor det eksisterende nettverket for distribusjon av gass nå gjøres om til distribusjon av mer miljøvennlig hydrogen.

"Nå, mer enn noen gang, blir vi påminnet om at de store utfordringene samfunnet står overfor er globale, og at vi må jobbe sammen for å løse de. Men det ligger også store muligheter i utviklingen mot mer miljøvennlig energi, mer bærekraftige forsyningskjeder, ytterligere digitalisere og i sum en bærekraftig framtid,» avslutter Remi Eriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør DNV GL.
Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør DNV GL.
Last ned bilde
Thomas Vogth-Eriksen, finansdirektør DNV GL.
Thomas Vogth-Eriksen, finansdirektør DNV GL.
Last ned bilde

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no


DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV GL bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV GL sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter. 

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

DNV GL verifiserer design metodikk for flytende solkraftverk fra Ocean Sun11.3.2020 14:24:39 CETPressemelding

Ocean Sun introduserer en flytende solenergiløsning for bruk i innsjøer, havnebasseng og kystnære strøk Flytende solenergi åpner enorme muligheter for å gi verden tilstrekkelig fornybar energi Løsningen fra Ocean Sun er den første flytende solenergi-løsningen i sitt slag som mottar en samsvarserklæring fra DNV GL. HØVIK, 11. mars 2020 - DNV GL har tildelt en erklæring som verifiserer design metodikken for å konstruere flytende solcelleløsninger til det norske solenergiselskapet Ocean Sun. – Samsvarserklæringen er den første i sitt slag og setter standarden for utvidelse av flytende sol globalt. Flytende sol åpner for enda raskere vekst i solenergiproduksjon verden over, forteller Erik Dugstad, områdedirektør for Norden og Baltikum i DNV GL Energy Advisory. – Våre verdensledende eksperter på flytene konstruksjoner og hydrodynamikk har gått gjennom løsningen og går nå god for at designmetodikken av strukturen og forankringen av anlegget er i henhold til god praksis for å dimensjonere sli

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom