Miljødirektoratet

For høye utslipp gjør at Fiven delvis må stanse driften

Del

Miljødirektoratet pålegger bedriften Fiven i Lillesand å redusere produksjonen i år på grunn av stor risiko for alvorlige brudd på miljøregelverket.

Fiven Norge AS avd. Lillesand produserer silisiumkarbid (SiC), som benyttes i en rekke industrier, blant annet som slipemiddel og som tilsetningsstoff i metaller. Foto: Christian Nørstebø, Lillesands-Posten.
Fiven Norge AS avd. Lillesand produserer silisiumkarbid (SiC), som benyttes i en rekke industrier, blant annet som slipemiddel og som tilsetningsstoff i metaller. Foto: Christian Nørstebø, Lillesands-Posten.

– Fiven har for høye utslipp og har ikke gjennomført tilstrekkelige tiltak for å sikre at de overholder miljøkravene. Vi pålegger derfor bedriften å stanse to ovnsgrupper uten rensing, resten av året, sier seksjonsleder Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet.

Ulovlige utslipp til luft

Miljødirektoratet har fulgt opp bedriften over tid for å påse at de holder utslippskravene i tillatelsen de har etter forurensningsloven. Fiven hadde ulovlige utslipp av stoffet benzo(a)pyren i fjor.

De har nå presentert tall som viser at det er stor sannsynlighet for at utslippsgrensen for svoveldioksid (SO2) ikke ville bli overholdt i år.

– Miljødirektoratet stiller normalt ikke konkrete krav til hvilke tiltak som skal gjennomføres for å overholde utslippsgrenser. I denne saken ser vi ikke andre mulige tiltak enn å pålegge bedriften å redusere driften, sier Ragnhild Orvik.

Forsinket rensing av ovnsgass

Fiven har investert i nytt renseanlegg. De renser nå ovnsgass fra fire av totalt åtte ovnsgrupper. Ytterligere to ovnsgrupper skulle renses i løpet av 2022, men dette er forsinket til første halvår 2023.

Miljødirektoratet påpeker at Fiven burde satt inn tiltak for å overholde SO2-utslippsgrensen for 2022 straks forsinkelsene av renseanlegget ble kjent for bedriften.

Må stanse produksjon innen 6. september

Miljødirektoratet har vedtatt en tvangsmulkt til Fiven på 1 million kroner, som påløper dersom bedriften innen 8. september 2022 ikke dokumenterer at to ovnsgrupper uten rensing er stanset.

Fakta: Utslipp fra Fiven i Lillesand

  • Bedriften har estimert at utslippet av svoveldioksid (SO2) i 2022 ville være over 200 tonn. I tillatelsen etter forurensningsloven har Miljødirektoratet fastsatt en utslippsgrense på 130 tonn SO2 i 2022.
  • Denne grensen ble påklaget av Fiven. Klima- og miljødepartementet har avgjort klagen og opprettholder Miljødirektoratets vedtak for utslippsgrensen for SO2.
  • Miljødirektoratet ser at Fivens SO2-utslipp er langt over utslippsgrensen på 130 tonn. Driften er dermed ulovlig.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fiven Norge AS avd. Lillesand produserer silisiumkarbid (SiC), som benyttes i en rekke industrier, blant annet som slipemiddel og som tilsetningsstoff i metaller. Foto: Christian Nørstebø, Lillesands-Posten.
Fiven Norge AS avd. Lillesand produserer silisiumkarbid (SiC), som benyttes i en rekke industrier, blant annet som slipemiddel og som tilsetningsstoff i metaller. Foto: Christian Nørstebø, Lillesands-Posten.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom