NBBL - Norske Boligbyggelag

Folks forventninger: Temperaturen stiger i boligmarkedet

Del
Boligmarkedsbarometeret stiger fra 4,9 i januar til 10,7 i februar, det høyeste nivået siden august i fjor. Oppgangen skyldes høyere boligprisforventninger og tvil om de kommende renteøkningene.
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

Stadig flere tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 46 prosent i januar til 54 prosent i dag. Samtidig har andelen som tror på boligprisnedgang blitt redusert fra 12 til 6 prosent.

Boligmarkedsbarometeret er først og fremst et mål på temperaturen i boligmarkedet. Utviklingen de siste månedene indikerer at frykten for et bratt prisfall har avtatt og at markedet generelt er i fin balanse.

Renteoppgangen er kanskje ikke skrevet i stein allikevel?

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Likevel har andelen som tror på renteoppgang falt fra 82 til 75 prosent. Det er i tråd med utviklingen internasjonalt hvor renteforventningene har falt.

- Stabil utvikling i norsk økonomi gjør at det er vanskelig å forklare stigende optimisme med endringer i fundamentale forhold. Derimot var gjennomgangstonen i høst at renteoppgang og høy boligbygging ville gi motvind inn i 2019. Boligprisutviklingen får stor medieoppmerksomhet, og det kan ha preget folks forventninger. Støttet av solid utvikling i norsk økonomi er dette på linje med vår forventning om en moderat boligprisvekst også i 2019, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 5-11. februar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (47,7-71,8+56,1) / 3 = 10,7

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret februar 2019 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret februar 2019 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Spørsmål 1 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Spørsmål 1 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Spørsmål 2 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Spørsmål 2 (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.050.000 medlemmer og forvalter omlag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap over hele landet.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom