Folketrygdfondet

Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i 3. kvartal

Del

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 272 milliarder kroner. Statens obligasjonsfond, som Folketrygdfondet også forvalter, var investert i 69 lån per 30.09.20.

Adm. dir. Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg
Adm. dir. Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg

Statens pensjonsfond Norge

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 5,8 prosent var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i tredje kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,8 prosent i tredje kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 1,2 prosent, som var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.

- Vi er godt fornøyd med at både aksjeporteføljen og renteporteføljen gjorde det bedre enn markedet i 3. kvartal, sier Kjetil Houg.

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,2 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond, som skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet i kjølvannet av Covid-19-utbruddet.

Per 30.09.20 var Statens obligasjonsfond investert med 6,1 milliarder kroner fordelt på 69 lån utstedt av i alt 50 ulike utstedere. Siden oppstarten er resultatet for Statens obligasjonsfond 0,2 milliarder kroner, hvorav 0,1 milliarder i tredje kvartal. Avkastningen er på 6,0 prosent siden oppstart, hvorav 2,3 prosent i tredje kvartal.

- Folketrygdfondet tar betydelig risiko på vegne av Statens obligasjonsfond, slik vi skal gjøre, sier Houg.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef Marika Burvald
Telefon 406 77 667
marika.burvald@ftf.no

Bilder

Adm. dir. Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg
Adm. dir. Kjetil Houg. Foto: CF Wesenberg
Last ned bilde

Lenker

Om Folketrygdfondet

Folketrygdfondet
Folketrygdfondet
Haakon VIIs gate 2
0123 Oslo

23 11 72 00http://www.folketrygdfondet.no

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON:

FAKTA:

  • Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.
  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.
  • Kapitalen i Statens pensjonsfond Norge investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn.
  • Referanseindeksen som er fastsatt av Finansdepartementet har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.

Følg pressemeldinger fra Folketrygdfondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Folketrygdfondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folketrygdfondet

Folketrygdfondet 2. kvartal 2020: God avkastning fra aktiv forvaltning25.8.2020 10:30:08 CEST | Pressemelding

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 19,6 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Avkastningen var 8,3 prosent. Kapitalen var 257 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Statens obligasjonsfond, som ble etablert 27. mars i forbindelse med koronaepidemien, utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom