Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kommune

Del

NVE har mottatt en melding fra Agder Energi Vannkraft AS med planer om bygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune. Saken er nå på offentlig høring. Som en del av høringen holdes det et folkemøte om planene på Evjemoen kino onsdag 17. november kl. 19.00.

På møtet vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Agder Energi vil orientere om utbyggingsplanene. Møtet er åpent for alle.

Meldingen og tilhørende forslag til konsekvensutredningsprogram er sendt ut på offentlig høring. Alle saksdokumenter er tilgjengelige på NVEs nettsider: https://www.nve.no/8716/V. Dokumentene er også lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Evje og Hornnes kommune. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 15. desember 2021.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom