Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om Gya og Mjelkefossen kraftverk i Eigersund kommune i Rogaland

Del

Folkemøte om Gya og Mjelkefossen kraftverk i Eigersund kommune i Rogaland

Folkemøtet gjelder søknaden om bygging og nettilknytting av Gya og Mjelkefossen kraftverk og blir arrangert onsdag 5. juni 2019 kl. 19.00 Helleland Grendehus i Eigersund kommune.

På møtet vil Dalane Kraft og Dalane Nett presentere planene for kraftverket og nettilknytingen, og NVE vil orientere om behandlingen av søknadene. Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på veiledningstorget i Leirviksgården og på NVEs nettsider fram til høringsfristen 15. september 2019.

Gya kraftverk

Mjelkefossen kraftverk

Nettilknytning av Mjelkefossen og Gya kraftverk

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Saksbehandler Tonje Aars Grønbech, tlf. 22 95 92 06
Saksbehandler Anne-Johanne, tlf 22 95 94 45
Saksbehandler Martine Hamnes, tlf 22 95 90 56

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom