Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høring om nye kraftledninger fra Åbjøra til Gjøvik

Del

Nettselskapet Elvia har sendt melding med forslag til utredningsprogram for nye kraftledninger mellom Åbjøra, Bagn, Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner i Innlandet fylke. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå sendt saken på høring, og inviterer alle interesserte til offentlige folkemøter 3., 4. og 5. mai.

Bilde av dagens 132kv ledning (foto: Elvia)
Bilde av dagens 132kv ledning (foto: Elvia)

Dagens 132 kV-kraftledning mellom Åbjøra og Gjøvik nærmer seg sin tekniske levetid, og har for dårlig kapasitet. Elvia har derfor startet arbeidet med å planlegge nye ledninger som erstatning for den gamle, og har sendt NVE melding med forslag til utredningsprogram.

Formålet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket, og gi berørte muligheten til å komme med innspill om hva som bør utredes videre. NVE vil på bakgrunn av meldingen, innkomne høringsinnspill og egne vurderinger fastsette et utredningsprogram. Dette vil legge grunnlaget for konsekvensutredningene som Elvia vil sende inn sammen med en konsesjonssøknad senere i prosessen.De nye kraftledningene vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner iInnlandet fylke. 

Høring og offentlig folkemøte 

NVE har nå sendt meldingen på offentlig høring, og alle som har innspill i saken kan sende sin uttalelse innen 27. mai 2022. 

NVE arrangerer også offentlige folkemøter i starten av mai. På møtene vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Elvia vil orientere om prosjektet. Møtene er åpne for alle. Folkemøtene holdes på følgende steder: 

Landåsbygda
Tid: tirsdag 3. mai,kl. 19.00
Sted: Solgløtt forsamlingshus (Landåsvegen 710) 

Gjøvik
Tid:onsdag 4. mai, kl. 19.00
Sted: Gjøvik rådhus (Kauffeldts plass 1)  

Etnedal
Tid: torsdag 5. mai, kl. 19.00
Sted: Etnedal samfunnshus (Espelibygde 566).  

Du finner mer informasjon om saken og hvordan du kan sende inn høringsinnspill på våre nettsider. 

Nøkkelord

Kontakter

Herman Lange Johnsen, saksbehandler
herj@nve.no
tlf. 22 95 98 27

Bilder

Bilde av dagens 132kv ledning (foto: Elvia)
Bilde av dagens 132kv ledning (foto: Elvia)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom