Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Ullensaker og Eidsvoll

Del

NVE har mottatt konsesjonssøknader fra Elvia AS for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Som en del av høringen holdes det et digitalt folkemøte denne uken.

Illustrasjon - Gjestad, Hovinmoen
Illustrasjon - Gjestad, Hovinmoen

Kraftledningen det er søkt om vil erstatte dagens 66 kV ledning på samme strekning. Totalt vil den nye kraftledningen være ca. 11-12 km lang, avhengig av traséalternativ. Elvia søker samtidig om å utvide Dal og Gjestad transformatorstasjoner.

Ifølge Elvia er nettanleggene de har søkt om nødvendige for å dekke strømbehovet i Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 4. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Elvia vil orientere om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål.

Link til møtet blir lagt ut på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen den 5. mars.

Nøkkelord

Kontakter

Øistein Løvstad, saksbehandler
mail: oel@nve.no
tlf: 22 95 93 67

Bilder

Illustrasjon - Gjestad, Hovinmoen
Illustrasjon - Gjestad, Hovinmoen
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom