Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Kristiansand og Lindesnes

Del

NVE har mottatt melding fra Agder Energi Nett om fornyelse av den eksisterende kraftledningen mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner i Kristiansand og Lindesnes kommuner i Agder. Som en del av høringen holdes det et digitalt folkemøte 4. mai.

Illustrasjonsbilde av kraftledningen. Illustrasjon: Agder Energi Nett
Illustrasjonsbilde av kraftledningen. Illustrasjon: Agder Energi Nett

Agder Energi Nett har sendt en melding med forslag til utredningsprogram der de beskriver behov for fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner i Kristiansand og Lindesnes kommuner. Bakgrunnen for meldingen er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder. Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 4. mai 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Agder Energi Nett vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål.

Link til møtet blir lagt ut på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen fristen den 21.mai.

Nøkkelord

Kontakter

Martine Hamnes, saksbehandler
marh@nve.no

Bilder

Illustrasjonsbilde av kraftledningen. Illustrasjon: Agder Energi Nett
Illustrasjonsbilde av kraftledningen. Illustrasjon: Agder Energi Nett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom