Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Hamarøy kommune

Del

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Kystnett AS om ny kraftledning mellom Ulvsvåg og Bognes og ny Bognes transformatorstasjon. NVE gjennomfører nå høring av søknaden, og holder et digitalt folkemøte tirsdag 16. februar kl. 19.00.

Visualisering av ny Bognes transformatorstasjon. Kilde: Kystnett/Norconsult
Visualisering av ny Bognes transformatorstasjon. Kilde: Kystnett/Norconsult

Begrunnelsen for søknaden er at Statens Vegvesen ønsker å elektrifisere fergestrekningene fra Bognes, og har behov for økt strømuttak til dette. Den planlagte 66 kV kraftledningen mellom Ulvsvåg og Bognes blir om lag 16 km lang og vil berøre Hamarøy kommune i Nordland fylke.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 16. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Kystnett AS (tidligere Nord-Salten Kraft Nett AS) vil orientere om prosjekt. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 9. mars 2021.

Kontakter

Herman Lange Johnsen, saksbehandler
E-post: herj@nve.no
Tlf. 22 95 98 97

Bilder

Visualisering av ny Bognes transformatorstasjon. Kilde: Kystnett/Norconsult
Visualisering av ny Bognes transformatorstasjon. Kilde: Kystnett/Norconsult
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom