UFF Norge

Folk rydder i skuffer og skap

Del

UFF Norge tømmer sine brukttøy bokser som normalt. Har god kapasitet til å ta unna det som måtte komme ekstra.

Koronaviruiset gjør at mange nordmenn for tiden oppholder seg i sine hjem store deler av døgnet. Dette fører blant annet til at folk i en rekke husholdninger nå bruker deler av tiden hjemme til rydde i skuffer og skap og i sine garderober, for så å levere sitt brukte tøy og sine brukte tekstiler til gjenbruk. Dette gir igjen stor pågang på de organisasjonene som tar imot brukt tøy og andre brukte tekstiler gjennom sine innsamlingsbokser.
UFF Norge er en av de store organisasjonene når det gjelder å ta imot tøy til gjenbruk i Norge. Lederen i UFF Norge Kåre Dahne sier at organisasjonen fortsatt tømmer sine innsamlingsbokser som de pleier, og han oppfordrer folk til å levere tøy i UFF boksene som normalt.

- UFF boksene blir tømt som normalt og videresending av varer til sortering i EU er også stabilt så lenge grensene fortsatt holdes åpne for transport av varer-, sier Dahne. - Tiden frem mot påske er tradisjonelt en tid der UFF får inn mye tøy, og organisasjonen har kapasitet til å ta unna det som nå kommer ekstra i vår-, sier han

Alle de personene som arbeider med å tømme kleskontainerne for UFF Norge følger de strenge krav til avstand og hygiene som norske myndigheter sterkt har oppfordret til-, sier Kåre Dahne. Han ber innstendig folk om å følge den brukerveiledningen som står på alle UFF boksene, og ikke legge noen tøyposer utenfor boksene.  Dersom folk skulle se at det legges tøyposer utenfor innsamlingsboksene, ber han publikum om å ta kontakt med UFF Norge som da straks vil rydde opp.

Gjennom sin innsamling av klær og tekstiler til gjenbruk har UFF Norge årlig i de siste årene bidratt med godt over 30 millioner kroner til bistand, særlig til lærerutdanning i Afrikanske land. UFF Norge har også et samarbeid med en rekke norske idrettsklubber. Disse klubbene har også fått overført en god del inntekter gjennom midler fra UFFs tøyinnsamling. Kaare Dahne håper at samarbeidet med idretten kan gi enda større midler til norske lag og klubber fremover.

Eventuelle henvendelser til UFF Norge om tøyinnsamling eller andre saker kan rettes til:
Kåre Dahne
Daglig leder
Tlf. 41528624
Mail: Kaare.Dahne@uffnorge.org

Bilder

Om UFF Norge

UFF Norge
UFF Norge
Lindebergvegen 3 c
2016 Frogner

63 92 89 80http://www.uffnorge.org