NAF

Flest viltpåkjørsler om høsten: - En stor bekymring for folk i Distrikts-Norge

Del

62 prosent i de mest spredtbygde strøkene oppgir at de er bekymret for viltpåkjørsler, viser en landsomfattende undersøkelse Kantar har utført for NAF. - Bedre vedlikehold og rydding av sideterreng er viktige tiltak som vil øke trafikksikkerheten, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Ryddet sideterreng og godt vedlikeholdte veier kan redusere risikoen for at et møte med hjortevilt får et alvorlig utfall. Foto: NAF
Ryddet sideterreng og godt vedlikeholdte veier kan redusere risikoen for at et møte med hjortevilt får et alvorlig utfall. Foto: NAF

På landsbasis oppgir 20 prosent at de er bekymret for å møte vilt. Men i de mest spredtbygde områdene i landet er det hele 62 prosent som oppgir at de er bekymret for å møte på vilt langs veiene. Jo mindre sentralt folk bor, jo høyere er bekymringen, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.

- Politikerne må ta folks bekymring på alvor og øke vedlikeholdet av veiene. Dette inkluderer å rydde sideterreng og sikre krysningspunkter for vilt, sier Ryste.

Risikoen er høy hele året, og størst på høsten

Tall fra SSB viser at det er om høsten det blir påkjørt flest elg, hjort og rådyr her i landet. I fjor ble 7 700 hjortevilt påkjørt og drept på norske veier. Og det er på europa- riks- og fylkesveiene det skjer flest slike ulykker.

- Smale, svingete veier og tett skog er faktorer som gjør det vanskeligere å stoppe dersom elgen kommer. Vi ser at i fylker som Innlandet og Møre og Romsdal, der det både er mye dårlig vei og mye vilt, er det flere som er bekymret, sier Ryste.

Dette skal du gjøre ved viltulykke:

-          Ta på refleksvest og sikre skadestedet

-          Ring politiet på 02800. (Ved personskade ring også 113)

-          Bruk merkebånd og marker stedet dyret forlot veien

-          Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden

-          Avliv aldri større dyr. Den avgjørelsen tas av viltnemnda eller politiet

Om undersøkelsen  

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres høsten 2021, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima. Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret. 

 

Total

Sentralitetsindeks

Mest sentrale

2

3

4

5

Minst sentrale

Møteulykker/ frontkollisjoner

15

7

14

17

20

24

28

Viltpåkjørsler

20

6

10

22

35

43

62

Farlige situasjoner knyttet til av/påstigning på kollektiv

7

9

9

6

4

2

2

Skred og ras

3

1

3

2

5

7

13

Påkjørsler

12

12

13

13

10

6

2

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister

32

43

39

28

23

13

11

Dårlig vintervedlikehold

26

25

24

26

27

29

23

Manglende lys/ mørke veier

24

21

21

25

27

35

24

Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager

10

8

11

11

14

10

4

Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau

23

20

20

26

28

27

23

Berusede/ rusede sjåfører

22

19

22

26

21

17

22

Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l.)

30

29

27

31

31

34

41

Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister

14

31

17

7

7

5

4

Vet ikke

7

7

8

9

4

5

3

 

Fakta:
I tabellen bruker vi SSBs sentralitetsindeks for å sortere norske kommuner etter hvor sentrale de er. Indeksen er en standard basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ryddet sideterreng og godt vedlikeholdte veier kan redusere risikoen for at et møte med hjortevilt får et alvorlig utfall. Foto: NAF
Ryddet sideterreng og godt vedlikeholdte veier kan redusere risikoen for at et møte med hjortevilt får et alvorlig utfall. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom