Norsk Friluftsliv

Flertallet vil ikke ha snøscooterlek i viktige friluftslivsområder

Del

DNT og Norsk Friluftsliv vil ha en slutt på fornøyelseskjøring med snøscooter i populære friluftslivsområder. En ny undersøkelse fra Ipsos viser at de har folket på sin side.

I FRILUFTSOMRÅDER: Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA.
I FRILUFTSOMRÅDER: Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA.

I 2015 kom en endring i motorferdselloven som ga kommunene mulighet til å anlegge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter.

En evaluering gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i fjor viste at 19 av 34 undersøkte kommuner hadde plassert løypene i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. Det til tross for at nasjonale føringer tydelig sier at løypene ikke bør legges til slike områder.

Denne praksisen bekymrer de store friluftslivsorganisasjonene i Norge.

– Når flertallet av kommunene som har anlagt snøscooterløyper velger å plassere disse i viktige friluftslivsområder, sier det seg selv at dette er svært bekymringsverdig, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Støttes kun av 12 prosent

Hun forteller at kontakt organisasjonene har hatt med kommunene viser at også flere enn de 19 kommunene som har svart, har lagt skuterløyper i slike områder.

En nasjonal undersøkelse fra Ipsos viser at friluftslivsorganisasjonene ikke er alene om å synes dette er ugreit.

De ferske tallene viser at kun 12 prosent av befolkningen mener det er greit å legge snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i viktige friluftslivsområder.

– Disse tallene føyer seg inn i en rekke undersøkelser som viser at folk flest ikke ønsker seg motorstøy når de er ute for å oppleve naturen, sier Meland.

Skal gjennomgå lovverket

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å revidere motorferdselloven. I begrunnelsen for dette, er hensyn til natur og friluftsliv nevnt spesifikt, sammen med ønsket om økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati knyttet til praktiseringen av loven.

Både Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening (DNT) er glade for at regjeringen vil sikre at kommunene tar hensyn til naturen og friluftslivet i tiden framover.

– Det er et stort behov for tydelige nasjonale føringer som sikrer at folk flest skal kunne oppleve naturen uten å forstyrres av motorferdsel. At Stortinget løfter dette fram som en prioritet, er en seier for friluftslivet, mener Maylinn Stomperud, fagsjef for naturforvaltning i DNT.

En av Stortingets forutsetninger for å åpne for snøscooterkjøring i norsk natur i 2015, var at det ikke skulle gå på bekostning av natur og friluftsliv. Friluftslivsorganisasjonene forventer at regjeringen legger dette til grunn når de nå skal gjennomgå lovverket.

Organisasjonene påpeker også at kunnskapsgrunnlaget knyttet til snøscooterløypenes innvirkning på natur og friluftsliv er mangelfullt, og håper det settes av midler til å forsterke dette.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I FRILUFTSOMRÅDER: Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA.
I FRILUFTSOMRÅDER: Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA.
Last ned bilde
VIKTIG STILLHET: Undersøkelser viser at stillhet og ro er noe av det som tiltrekker oss ved friluftslivet. Foto: Eivind Haugstad Kleiven/DNT
VIKTIG STILLHET: Undersøkelser viser at stillhet og ro er noe av det som tiltrekker oss ved friluftslivet. Foto: Eivind Haugstad Kleiven/DNT
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom