Politihøgskolen

Flere venter på jobb i politiet

Del

Noen flere av har nå fått ansettelse i politiet. Men fortsatt er det usikkerhet og ventetid for nyutdannet politi fra de siste årskullene.

KLAR FOR INNSATS: Avgangsstudenter applauderer under avslutningen i Oslo i 2019. Men, ventetiden på jobb har vært lang for mange. Foto: Sturlason.
KLAR FOR INNSATS: Avgangsstudenter applauderer under avslutningen i Oslo i 2019. Men, ventetiden på jobb har vært lang for mange. Foto: Sturlason.

Ved årsskiftet var en drøy tredjedel fra 2019-kullet i jobb, nå er andelen 45 prosent. For kullet som gikk ut i 2018 er nå nærmere 84 prosent i jobb, det er økning på 3,5 prosent fra nyttår.

Dette viser tallene som Politidirektoratet har lagt frem for første kvartal 2020.

Så er det positivt at flere har fått fast jobb. For 2019-kullet er nå en tredjedel av de som har stilling i politiet fast ansatt, det er en fremgang på 14 prosent fra siste måling. For 2018 kullet viser tallene at nærmere 77 prosent av de som er i jobb har fast ansettelse, også det er en liten økning.

Men fortsatt er det slik at andelen i jobb utvikler seg saktere sammenlignet med kullene som gikk ut før 2018. Nå forventes det en forbedring frem mot sommeren.

Grunnet koronakrisen skal det ansettes 400 i politistillinger, med kort saksbehandling. Det er satt av ekstra midler til dette. Stillingene er allerede i rekruttering, eller er lyst ut. Til sammen vil dette etter hvert slå positivt inn inn i statistikken. Varigheten av ansettelsene er seks måneder, med mulig forlengelse til ett år.

Til sommeren vil det siste store kullet på ca 700 studenter være ferdig ved Politihøgskolen. Det har vært en bekymring for at dette ville forsterke utfordringene, og forlenge ventetiden for enda flere. Med de 400 stillingene, selv om de da har tidsbegrensning, vil utsiktene for 2020-kullet være noe bedre. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KLAR FOR INNSATS: Avgangsstudenter applauderer under avslutningen i Oslo i 2019. Men, ventetiden på jobb har vært lang for mange. Foto: Sturlason.
KLAR FOR INNSATS: Avgangsstudenter applauderer under avslutningen i Oslo i 2019. Men, ventetiden på jobb har vært lang for mange. Foto: Sturlason.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom