Trafikksikkerhetsforeningen

Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

Del

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegvesenet og Nye Veier AS vurdert nytte og kostnader ved å bygge smale møtefrie firefeltsveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Konklusjonen er at dette bør utredes, og at det vil være aktuelt på strekninger hvor det i dag kjører mellom 6.000 og 12.000 biler i døgnet.

Vi i Trafikksikkerhetsforeingen er glad for at det nå tas skritt i riktig retning for å få sikret mange av våre høytrafikerte veier, som i dag står usikret og mange plasser er rene dødsveier, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder.

I 2013 ble det gjort endringer som dreide seg om å senke innslagspunktet for etablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.

Arbeidet med å få endret retningslinjene for brukt av midtrekkverk hadde da pågått i flere år. Et forslag ble utarbeidet av Vegdirektoratet og sendt på høring i mars 2012. Forslaget fikk støtte fra de fleste høringsinstansene.

- Vi har dessverre i mange år vært kraftig på etterskudd med å bygge møtefrie veier med fysiske livreddende midtrekkverk her i Norge. Nå håper vi på fortgang og økt fokus på å jobbe aktiv mot målene i Nullvisjonen, null drepte og hardt skadde på norske veier, fortsetter Tangstad-Holdal.

Med fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjørefeltene oppnår man såkalte møtefrie, og langt sikrere veier.

Kan redde 100 menneskeliv
- Ved å sikre alle våre høytrafikkerte veier - med et gjennomsnitt på over 4000 kjøretøy i døgnet - kan vi redusere antall drepte med opp mot 90 prosent og antall hardt skadde med rundt 46 prosent. 

I forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 gjorde Statens vegvesen en grundig jobb med utarbeidelse i grunnlagsdokument "Null drepte og null hardt skadde - fra visjon mot virkelighet". Grunnlagsdokumentet sa at vi kunne redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT), avslutter Tangstad-Holdal.

Siste versjon av ulykkesmodellene for riks- og fylkesveger (Høye 2016B) fra Transport Økonomisk institutt viser 40% reduksjon av lettere skadde, 67% reduksjon av hardt skadde og nær 100% reduksjon av drepte på veier der midtrekkverk blir etablert (TØI rapport 1645/2018).

2000 kilometer
Omtrent 10 prosent av riksveiene – 1.100 kilometer – og omtrent like lange strekninger på det fylkeskommunale veinettet er nå aktuelle for den nye veiklassen, ifølge Vegvesenet.

For flere utbygginger kan en smal møtefrie motorvei være et alternativ til en møtefri to- og trefeltsvei.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Slattum terrasse 29
1480 Slattum

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CESTPressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom