Politihøgskolen

Flere må vente for å få jobb i politiet

Del

Politidirektoratet setter nå av 100 nye millioner for å få flere nyutdannete i jobb.To av tre fra 2019- kullet har ikke stilling i politiet ved årsskiftet.

LANG REKKE: Politistudenter under avslutningen i Oslo Rådhus i 2019. Klare til innsats, men det er kø for å få jobb. Foto: Sturlason
LANG REKKE: Politistudenter under avslutningen i Oslo Rådhus i 2019. Klare til innsats, men det er kø for å få jobb. Foto: Sturlason

Politidirektoratet har offentliggjort oppdaterte tall for uteksaminerte fra Politihøgskolen med jobb i etaten.

Tallene viser at 36 % av 2019-kullet har stilling i politiet.

Det er en økning på åtte prosent fra målingen i september. Men likevel langt bak jobbandelen for tidligere kull, målt seks måneder etter at de gikk ut av Politihøgskolen. Samtidig opplyser direktoratet, i en sak om budsjettsituasjonen for politiet, at det settes av 100 nye millioner kroner for å få flere i jobb i løpet av 2020.

65 prosent av 2018-kullet var i jobb jobb et halvt år etter at de var ferdig. For 2017-kullet var andelen 72 prosent. Selv for 2016-kullet, hvor ansettelsene stoppet opp utover høsten, hadde nær 52 prosentjobb ved årsskiftet inn mot 2017. Politidirektoratet satte inn ekstra tiltak for 2016-kullet, og fikk bedret situasjonen.

Fungerende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen er bekymret, men også glad for den ekstra innsatsen som nå settes inn.

-Fra høgskolens side understreker vi viktigheten av at flest mulig som har fullført Politihøgskolen kommer raskest mulig i jobb. Slik sett er status fra årsskiftet en bekymring. Jobbutsikter er viktig både for studentenes motivasjon, og for fremtidig rekruttering til politiutdanningen. Beslutningen om at direktoratet nå setter inn ekstra midler for å korte ned ventetiden er positive. Nyutdannet politi er klare til innsats, både samfunnet og etaten trenger disse på plass så raskt som mulig.

Fra september til årsskiftet er det dessuten stillstand i jobbandelen for tidligere årskull. Men her er bildet tross alt noe bedre, 8 av 10 er i jobb fra 2018-kullet, og 9 av 10 fra 2017. For 2016 er jobbandelen 95 prosent. Og andelen i fast jobb øker litt, for alle de siste årskullene, inkludert 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

LANG REKKE: Politistudenter under avslutningen i Oslo Rådhus i 2019. Klare til innsats, men det er kø for å få jobb. Foto: Sturlason
LANG REKKE: Politistudenter under avslutningen i Oslo Rådhus i 2019. Klare til innsats, men det er kø for å få jobb. Foto: Sturlason
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom