Helse Sør-Øst RHF

Flere lærlinger i Helse Sør-Øst

Del

Det er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Vi ønsker lærlinger velkommen til oss, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. Foto: Vestre Viken HF.
Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. Foto: Vestre Viken HF.

Fra 2016 til 2019 var det en nedgang i antallet lærlinger i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag – skulle øke. I tråd med satsingen har antall læringer økt fra 2020 til 2022.

Antall lærlinger per år (01.05)

2018

2019

2020

2021

2022

Akershus universitetssykehus HF *

4

7

9

8

14

Oslo universitetssykehus HF

69

62

60

53

53

Sunnaas sykehus HF

4

4

3

2

2

Sykehuset i Vestfold HF

30

33

37

38

36

Sykehuset Innlandet HF

58

38

48

49

58

Sykehuset Telemark HF

18

19

24

27

26

Sykehuset Østfold HF

50

58

65

60

64

Sykehusinnkjøp HF

1

1

Sykehuspartner HF

1

3

4

3

7

Sørlandet sykehus HF

56

44

36

45

50

Vestre Viken

51

53

49

55

66

Totalt

341

321

335

341

377

* Akershus universitetssykehus HF (AHUS) kommer noe skjevt ut i oversikten ved at de samarbeider med Oslo universitetssykehus HF om ambulanselærlingene. De har sitt ansettelsesforhold ved OUS.

I tillegg til 377 læringer ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, er det også ti lærlinger ved Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus.

Hoveddelen av lærlingene finnes innen ambulansefag og helsefag, men helseforetakene har også lærlinger innen IT, logistikk, portørfag, institusjonskokk, renhold og tekniske fag.

Utviklingen i helsefaglærlinger har hatt en betydelig vekst fra 2018 til 2022, og flere helseforetak har signalisert en ytterligere vekst fra høsten 2022.

– Vi følger utviklingen ved helseforetakene nøye, og vi ønsker ytterligere aktivitet for å øke antallet plasser for lærlinger, sier Svein Tore Valsø.

Antall helsefaglærlinger

2018

2019

2020

2021

2022

Akershus universitetssykehus HF

0

3

2

4

8

Oslo universitetssykehus HF

13

10

11

11

17

Sunnaas sykehus HF

4

4

2

2

2

Sykehuset i Vestfold HF

13

13

18

18

17

Sykehuset Innlandet HF

5

6

12

9

13

Sykehuset Østfold HF

16

25

31

30

30

Sørlandet sykehus HF

10

12

13

12

13

Vestre Viken

17

21

19

18

27

Totalt

78

94

108

104

127

Anniken Fedje Hjalland (19) fra Konnerud i Drammen er i gang med sitt andre år som helsefagarbeider. Hun er lærling på medisinsk post 2 på Drammen sykehus. Fedje Hjalland stortrives som lærling og er veldig fornøyd med både miljøet og det faglige opplegget.

– Jeg har vært her ett år og trives både på post og i det kollegiale miljøet. Er det noe jeg lurer på, er det alltid folk rundt meg som passer på at jeg får svar og lærer. Forhåpentligvis får jeg lov til å jobbe videre på sykehuset også når læretiden min er over, sier Anniken Fedje Hjalland.

På medisinsk post 3 på Drammen sykehus er det to nye lærlinger. Eva Christin Van (18) og Mai Helen Selbo Ruud (19) fra Drammen har kun tre dager bak seg på jobb. De er veldig fornøyd med måten de er tatt imot som lærlinger i Vestre Viken HF.

– Første uken var en ren introduksjonsuke. Her fikk vi mye god informasjon, kunne stille de spørsmålene vi lurte på og ble samtidig kjent med de andre i lærlingene. Vi føler oss godt tatt imot og gleder oss til å ta fatt på lærlingtiden, sier Eva Christin Van og Mai Helen Selbo Ruud.

Nøkkelord

Bilder

Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. Foto: Vestre Viken HF.
Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. Foto: Vestre Viken HF.
Last ned bilde
Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.
Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom