Norsk Friluftsliv

Flere er kritiske til dagens utbygging i strandsonen

Del

54 prosent mener at utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, viser nye tall fra Ipsos.

POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren. Foto: Wanda Nordstrøm
POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren. Foto: Wanda Nordstrøm

–  Sjø og kyst er blant våre viktigste friluftslivsområder, og betyr mye for folks trivsel og helse. Det er et uttalt nasjonalt mål at strandsonen skal være tilgjengelig for alle, så det er klart at mange vil forhindre at den spises opp av utbygging, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Den ferske undersøkelsen viser at antallet nordmenn som mener det bør bygges mindre i strandsonen nå er på 54 prosent, mot 49 prosent i fjor sommer.

Til tross for at det har vært et generelt byggeforbud i strandsonen siden 1950-tallet, er over en tredjedel av området i dag bygget ut.

Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene. Ikke overraskende er motstanden mot utbygging langt større blant de som har minst strandsone å bolte seg på.

I Oslo vil 60 prosent ha mindre utbygging. Videre ønsker nå hele 30 prosent av Oslo-folk å stoppe all utbygging i strandsonen. Det er en stor økning fra i fjor, da tallet var på 18 prosent.

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener det er viktig å sikre folks tilgang til kystområdene. For å få til det, mener de norske kommuner må begynne å gi færre dispensasjoner fra byggeforbudet.

–  Dessverre har blant annet undersøkelser gjort av Sivilombudsmannen avdekket at kommunene er alt for slepphendte med å gi dispensasjoner. Konsekvensen blir at byggeforbudet i realiteten ikke overholdes, sier Bente Lier.

Hun mener ett grep kan være å flytte beslutningen om dispensasjoner opp på regionnivå, for å sikre så vel nødvendig kompetanse som «armlengdes avstand».

–  Skal vi bevare den flotte kystnaturen vår, er vi nødt til å ta grep for å sikre at det nasjonale byggeforbudet i strandsonen blir overholdt, sier hun.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren. Foto: Wanda Nordstrøm
POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren. Foto: Wanda Nordstrøm
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom