Arkivverket

Fleire søker opp kulturarv på nett

Del

Bruken av nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2.5 millionar brukarar som ein gong i løpet av 2019 har besøkt nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. – Dette er gledelege tal, men vi treng likevel å auke digitaliseringstempoet for historiske arkiv, seier riksarkivar Inga Bolstad.

Linjedåp med Neptun om bord for kvalfangstbåten Cathrine då skuta passerte ekvator. Foto frå arkiva etter kaptein Anders Harboe-Ree. Vestfoldarkivet har nyleg publisert eit fotoalbum og Rees eiga dagbok med kulørte teikningar i Digitalarkivet (foto: Vestfoldarkivet/A-2160 Pa-100, Anders Harboe-Ree).
Linjedåp med Neptun om bord for kvalfangstbåten Cathrine då skuta passerte ekvator. Foto frå arkiva etter kaptein Anders Harboe-Ree. Vestfoldarkivet har nyleg publisert eit fotoalbum og Rees eiga dagbok med kulørte teikningar i Digitalarkivet (foto: Vestfoldarkivet/A-2160 Pa-100, Anders Harboe-Ree).

Riksarkivarens arkivstatistikk for 2019 viser at det er bevart heile 598 765 (hylle)meter arkivmateriale i norske arkivinstitusjonar, museum og bibliotek. Dette utgjer nær 6 milliardar sider. Set du alle arkivboksane tett inntil kvarandre, vil du få ei rekkje som strekkjer seg frå Stovner i Oslo til Steinkjer i Trøndelag.

Av dette er rundt 90 millionar sider tilgjengelege digitalt. Dette utgjer 1,5 prosent av den totale arkivmengda.

– Dette er samla sett eit lågt tal, men eg veit samstundes at mange arkivinstitusjonar gjer ein god jobb med å gjere arkivmaterialet sitt digitalt tilgjengeleg. 26 institusjonar publiserer no sine arkivskattar i Digitalarkivet, og det er ei svært gledeleg utvikling, seier riksarkivar Inga Bolstad om tala.

Sjå kaptein Anders Harboe-Rees dagbok og fotoalbum i Digitalarkivet

Frå låst skattkiste til open datasjø

Likevel er det nødvendig å auke digitaliseringstempoet for historiske arkiv.

– Tala frå arkivstatistikken syner at arkivinstitusjonar over heile landet oppbevarer enorme mengder unikt arkivmateriale få har tilgang til. Her ligg det eit stort potensial. Vi må gjere meir av kjeldematerialet tilgjengeleg for fleire, uavhengig av geografi og opningstider. Førstevalet for brukarane skal vere digitalt. Yngre generasjonar forventar å finne historiske kjelder på nett. Digitaliseringa av kulturarven i Noreg handlar om å få arkivskattane ut på nett, som opne data til bruk og nytte for alle, seier Bolstad.

Fleire søker opp kulturarv på nett

Statistikken viser også at tal på unike brukarar av nettsidene til arkivinstitusjonane aukar. Dersom vi summerer tala for unike brukarar på institusjonane sine nettstader får vi nær 2.5 millionar unike brukarar, inkludert Digitalarkivet, som ein gong i løpet av 2019 har besøkt nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. Digitalarkivet åleine hadde 6,2 millionar besøk i 2019. 

Talet 2.5 millionar får vi når vi legg saman unike brukarar for nettstadene som arkivinstitusjonane har rapportert inn. Dei same brukarane kan derfor ha vore inne på fleire av nettstadene som er rapportert inn og vil difor vere talde fleire gongar.

For eit djupdykk i tala, sjå arkivverket.no.

Om Arkivstatistikken:

Riksarkivaren har som oppgåve å hente inn årleg statistikk frå institusjonar som tek vare på historiske arkiv. Formålet er å få eit overordna bilete av situasjonen for arkiva i arkivbevarande institusjonar, og å måle endringar over tid. Arkivstatistikken 2019 omfattar svar frå 150 institusjonar, 31 arkivinstitusjonar, 70 museum og 49 bibliotek. Svarandelen var i år på 92 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Linjedåp med Neptun om bord for kvalfangstbåten Cathrine då skuta passerte ekvator. Foto frå arkiva etter kaptein Anders Harboe-Ree. Vestfoldarkivet har nyleg publisert eit fotoalbum og Rees eiga dagbok med kulørte teikningar i Digitalarkivet (foto: Vestfoldarkivet/A-2160 Pa-100, Anders Harboe-Ree).
Linjedåp med Neptun om bord for kvalfangstbåten Cathrine då skuta passerte ekvator. Foto frå arkiva etter kaptein Anders Harboe-Ree. Vestfoldarkivet har nyleg publisert eit fotoalbum og Rees eiga dagbok med kulørte teikningar i Digitalarkivet (foto: Vestfoldarkivet/A-2160 Pa-100, Anders Harboe-Ree).
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad
Riksarkivar Inga Bolstad
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg saker fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom