Samferdselsdepartementet

Fleire elbilar kan gjere bygging av tunnelar billigare

Del

- Regjeringa har ambisiøse klimamål. Vi jobbar for at alle nye bilar som blir selt i 2025 er nullutsleppsfrie. Med dei utsleppsreduksjonane det vil gje, kan Statens vegvesen kutte 300 millionar kroner i utbygginga av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. Ein meir miljøvenleg kvardag har mange uventa og positive ringverknadar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Statens vegvesen gjekk gjennom kostnadane i prosjektet E39 Rogfast i Rogaland i fjor. Rogfast skal bli verdas lengste og djupaste undersjøiske vegtunnel. Gjennomgangen har òg vore gjennom ei ekstern kvalitetssikring.

- Med mindre utslepp frå bilar, treng vi mindre ventilasjon enn tidlegare. Eg vil understreke at sjølv om det blir mindre ventilasjon, går ikkje det utover branntryggleiken i Rogfast. Det er særs viktig for ein så lang tunnel. Samstundes håper vi at reduksjonane i utslepp frå bilane kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier samferdselsministeren.

Rogfast klar til bygging

Gjennomgangen av kostnadane i fjor, viste at Rogfast blir dyrare. Stortinget vedtok å auke den statlege delen i prosjektet frå 21,4 prosent til 40 prosent. Den nye kostnadsramme er på 24,8 milliardar kroner, mot tidlegare 20,8 milliardar kroner.

- Vi har no stadfesta overfor Statens vegvesen at dei kan halde fram med bygginga av Rogfast. Etter at Stortinget gjekk med på kostnadsauken, har vi sendt vegvesenet brev for å fullføre den formelle prosessen. Statens vegvesen kan no starte å lyse ut kontraktar i prosjektet, seier Hareide.

Statens vegvesen avlyste den første kontrakten i prosjektet, etter at tilbodet var høgare enn forventa. Sjølv om prosjektet totalt sett har blitt dyrare, har Statens vegvesen kome med ei rekke kutt. Mellom anna kuttet på 300 millionar kroner til ventilasjon.

- Rogfast er eit av dei største samferdselsprosjekta i Noreg. Det bind saman Stavanger-området med Haugalandet, gir ein større bu- og arbeidsmarknadsregion og reduserer reisetida mellom Stavanger og Bergen kraftig. Det er viktig å gjennomføre prosjektet, men vi skal samstundes passe på at kostnadane er under kontroll. Det er dei no, etter ein god gjennomgang av Statens vegvesen, seier Hareide.

Nøkkelord

Bilder

- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde
Tunnelen under Boknafjorden vil sjå slik ut når han er ferdig. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
Tunnelen under Boknafjorden vil sjå slik ut når han er ferdig. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom