Samferdselsdepartementet

Fleire elbilar kan gjere bygging av tunnelar billigare

Del

- Regjeringa har ambisiøse klimamål. Vi jobbar for at alle nye bilar som blir selt i 2025 er nullutsleppsfrie. Med dei utsleppsreduksjonane det vil gje, kan Statens vegvesen kutte 300 millionar kroner i utbygginga av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. Ein meir miljøvenleg kvardag har mange uventa og positive ringverknadar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Statens vegvesen gjekk gjennom kostnadane i prosjektet E39 Rogfast i Rogaland i fjor. Rogfast skal bli verdas lengste og djupaste undersjøiske vegtunnel. Gjennomgangen har òg vore gjennom ei ekstern kvalitetssikring.

- Med mindre utslepp frå bilar, treng vi mindre ventilasjon enn tidlegare. Eg vil understreke at sjølv om det blir mindre ventilasjon, går ikkje det utover branntryggleiken i Rogfast. Det er særs viktig for ein så lang tunnel. Samstundes håper vi at reduksjonane i utslepp frå bilane kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier samferdselsministeren.

Rogfast klar til bygging

Gjennomgangen av kostnadane i fjor, viste at Rogfast blir dyrare. Stortinget vedtok å auke den statlege delen i prosjektet frå 21,4 prosent til 40 prosent. Den nye kostnadsramme er på 24,8 milliardar kroner, mot tidlegare 20,8 milliardar kroner.

- Vi har no stadfesta overfor Statens vegvesen at dei kan halde fram med bygginga av Rogfast. Etter at Stortinget gjekk med på kostnadsauken, har vi sendt vegvesenet brev for å fullføre den formelle prosessen. Statens vegvesen kan no starte å lyse ut kontraktar i prosjektet, seier Hareide.

Statens vegvesen avlyste den første kontrakten i prosjektet, etter at tilbodet var høgare enn forventa. Sjølv om prosjektet totalt sett har blitt dyrare, har Statens vegvesen kome med ei rekke kutt. Mellom anna kuttet på 300 millionar kroner til ventilasjon.

- Rogfast er eit av dei største samferdselsprosjekta i Noreg. Det bind saman Stavanger-området med Haugalandet, gir ein større bu- og arbeidsmarknadsregion og reduserer reisetida mellom Stavanger og Bergen kraftig. Det er viktig å gjennomføre prosjektet, men vi skal samstundes passe på at kostnadane er under kontroll. Det er dei no, etter ein god gjennomgang av Statens vegvesen, seier Hareide.

Nøkkelord

Bilder

- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi håper at reduksjonane i utslepp frå bilar kan føre til kutt i andre tunnelar i framtida, seier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde
Tunnelen under Boknafjorden vil sjå slik ut når han er ferdig. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
Tunnelen under Boknafjorden vil sjå slik ut når han er ferdig. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom