NAF

Fire vei-krav fra NAF til statsbudsjettet

Del

NAF advarer mot store kutt i veimidlene i neste års statsbudsjett. - Folks behov for ny vei forsvinner ikke med økonomiske opp- og nedgangstider, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF advarer mot store kutt i veisektoren og krever vedlikeholds-løft fra Regjeringen (Foto: NAF)
NAF advarer mot store kutt i veisektoren og krever vedlikeholds-løft fra Regjeringen (Foto: NAF)

NAF mener det er viktig at regjeringen ikke skjærer ned på pengebruken på samferdsel.

- Penger brukt på samferdsel er investering i varig infrastruktur og må ses på i en større sammenheng enn fra et budsjettår til et annet, sier Handagard. 

Samtidig påpeker medlemsorganisasjonen at situasjonen krever at samferdselsbudsjettene brukes på en slik måte at vi får mest vei for pengene og unngår massive økninger i bompenger i årene fremover. 

- Kostnadene for bilistene skyter i været for hvert nye gigantprosjekt som vedtas. Bompengesystemet er ikke bærekraftig. Staten må ta regningen for viktige infrastrukturprosjekter som kommer hele samfunnet til gode, sier Handagard. 

Må holde vedlikeholds-løfte

NAF mener en kraftig satsing på vedlikehold er nødvendig i årene fremover. Uten det oppfyller ikke for regjeringen sine løfter fra Hurdalsplattformen. Her loves både rasrikringsmidler og fylkesvei-løft. 

- Trygge og godt vedlikeholdte hverdagsveier er viktig for folk. Regjeringen må ikke gå tilbake på disse løftene løftene nå, sier Handagard. 

NAF har fire vei-krav til Regjeringen: 

  • Regjeringen må garantere nok midler til vedlikehold av eksisterende veier slik at etterslepet på vedlikehold tas igjen. Dette gjelder både riks- og fylkesveier. I dag spises mye av vedlikeholdsbudsjettene opp av tunellsikringsmidler og potten må økes.
  • Øke budsjettene som er øremerket ras- og skredsikring slik at flere strekninger kan bli trygge. Raskere klima- og nedbørsendringer betyr at ras- og skredsikring må trappes opp.
  • Ikke gå tilbake på allerede igangsatte prosjekter der utsettelse vil føre til at store summer er forsvunnet i planlegging og prosjektering. Vi vil ikke tilbake til start- og stopp-politikken fra tidligere tider.
  • Prioritere strekninger som kan fornyes og oppgraderes, og strekninger med behov for møtefri vei. Økt gjenbruk av eksisterende veier kan gi flere oppgraderte strekninger uten flere dyre bompengefinansierte prosjekter .

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAF advarer mot store kutt i veisektoren og krever vedlikeholds-løft fra Regjeringen (Foto: NAF)
NAF advarer mot store kutt i veisektoren og krever vedlikeholds-løft fra Regjeringen (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom