UiT Norges arktiske universitet

Fire nye æresdoktorer ved UiT

Del

– Æresdoktorene har markert seg på områder hvor universitetet både har en sterk profil og tar et særskilt faglig ansvar. Deres virke spenner fra samisk kunst, åpen vitenskap og polarforskning til bærekraftig ledelse, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

De fire nye æresdoktorene er:

Hvis du vil se dette innholdet fra uit.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Katherine Richardson. Foto: privat

Katherine Richardson, professor i biologisk oseanografi ved Københavns universitetet og leder av Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet.

Utnevnes for sin mangeårige forskningsinnsats innen biologisk oseanografi, klimaendringer og bærekraft.

Richardson er en fremtredende polarforsker med interesse for koblingen mellom klima, økosystemer i havet og biodiversitet. Hun har vært opptatt av karbonsyklusen i havet og satt denne forskningen inn i en jord-system-kontekst.

Utledet fra dette arbeidet, har hun videre sett på hvordan en kan definere trygge grenser som menneskene kan operere innenfor, i et bærekraftperspektiv. Richardson har vært en kvinnelig rollemodell gjennom en brytningstid der kvinner hadde liten plass på tokt og i feltkampanjer i polar- og marinforskning, og regnes som en pioner innen bærekrafts-vitenskapen (sustainability science).

Hvis du vil se dette innholdet fra uit.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.Dame Veronica Ann Courtice. Foto: privat

Dame Veronica Ann Courtice, grunnlegger av The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, hvor hun var direktør i 1989–2021.

Utnevnes for sitt arbeid med å utvikle lederskap og en bærekraftig økonomisk utvikling gjennom Institute for Sustainability Leadership.

Instituttet arbeider tverrfaglig og fokuserer på seks temaer som ansees som kritisk i arbeidet mot FNs bærekraftsmål (SDG): bærekraftig finansiering, økonomisk innovasjon, inkludering og mangfold, naturressurser, fremtidens byer og ledelse for bærekraftig utvikling.

For sin innsats har hun mottatt en rekke utmerkelser og er utnevnt til Dame Commander of the British Empire (DBE) av Dronning Elizabeth og Lieutenant of the Royal Victorian Order (LVO). Hun har videre mottatt Stanford Bright Award for Environmental Sustainability.

Hvis du vil se dette innholdet fra uit.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.Hans Ragnar Mathisen. Foto: privat

Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa / Keviselie, kunstner

Utnevnes for sitt samlede virke som kunstner, arbeidet med samiske kart og kartlegging av samiske stedsnavn, sitt fokus på ivaretaking og utvikling av samiske trommer, sitt forfatterskap og sin innsats for å organisere, utvikle og ivareta samisk kultur i Norge, Norden og Sápmi.

Mathisen har gjennom sitt mer enn 50 år lange kunstneriske virke gjort Sápmi synlig som et eget geografisk område i Arktis og kastet lys over samisk kultur i Norge som tidligere var usynlig.

Til grunn for hans kunstneriske virke ligger en bred vitenskapelig tilnærming. Mathisen har fra universitetet sin gryende start samarbeidet med forskere innenfor ulike fagfelt, og hans mange kunstuttrykk har bidratt til å sette preg på og forme UiT.

Hvis du vil se dette innholdet fra uit.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.Johan Rooryck. Foto: privat

Johan Rooryck, professor i fransk språkvitenskap ved Leiden-universitetet i Nederland.

Utnevnes for sitt arbeid med åpen publisering og vitenskap.

Fra 1999 til 2015 var han hovedredaktør for det internasjonalt ledende språktidsskriftet Lingua hos Elsevier. Han ble verdensberømt i Open Access-kretser da han fikk med seg hele redaktørteamet i et brudd med Elsevier. De grunnla isteden tidsskriftet Glossa hos Open Library of Humanities i 2015. Over natten begynte lingvister å sende artikler til Glossa istedenfor Lingua.

Glossa er nå det ubestridte topptidsskriftet innen sitt felt, fremdeles med Rooryck som hovedredaktør. Rooryck stiftet paraplyorganisasjonen Fair Open Access Alliance i 2016, hvor målet er å engasjere forskere i å endre publiseringslandskapet innen sine fagfelt.

– Vi er særdeles stolte over at disse fremragende personene har valgt å takke ja til utnevnelsen. Vårt ønske er at både universitetet og æresdoktorene vil ha en gjensidig glede og nytte av hverandre i tiden som kommer, sier Olsen.

Æresdoktorkreeringen vil foregå i Aud 3 i Tromsø torsdag 1. september klokka 14. Kreeringen strømmes og kan følges direkte her. I forkant av arrangementet blir det arrangert åpne fagseminar med æresdoktorene fra klokka 10, som alle er åpne for publikum: 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Hans Ragnar Mathisen /  Elle-Hánsa / Keviselie.
Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa / Keviselie.
Last ned bilde
Dame Veronica Ann Courtice
Dame Veronica Ann Courtice
Last ned bilde
Johan Rooryck
Johan Rooryck
Last ned bilde
Katherine Richardson
Katherine Richardson
Last ned bilde

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom