Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim nye vedtak knyttet til influencermarkedsføring

Del

To fellende og en akseptabel sak er ferdigbehandlet

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) der hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med regelverket i denne selvjustisordningen. Fim gjennomfører også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Fims retningslinjer omfatter influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Fim har nå fattet tre nye vedtak, to fellende vedtak og et vedtak hvor utvalget fant kampanjen akseptabel. Alle vedtak som Utvalget fatter i klagesaker er lagt ut i sin helhet på www.fim.as

Sandra Fjeldberg har promotert et kosmetisk inngrep, såkalt trådløft, utført av Beauty Medical Oslo. Det er uklart om dette er forhåndsavtalt markedsføring mellom Beauty Medical Oslo og Sandra Fjeldberg, fordi klagen ikke er besvart av noen av partene. Etter utvalgets vurdering og med bakgrunn i Fims veiledning er det imidlertid ikke avgjørende om det er en avtalt markedsføring eller om Fjeldberg har fått vederlag for markedsføringen. Det som er relevant, er hvorledes kommunikasjonen fremstår for hennes følgere. Fim mener at bildene i saken som er lagt ut på Instagram gir et klart inntrykk av at Fjeldberg reklamerer for klinikken. Vurderingen legger videre særlig vekt på Fjeldbergs store andel unge følgere og eksplisitte omtale i bilde og ord av et kosmetisk inngrep. Kosmetiske inngrep er tjenester som i seg selv er egnet til å skape kropps- og utseendepress og det skal lite til for at slik markedsføring er i strid med Fim. Klager har derfor fått medhold.

Melina Johnsens omtale av egen tannbehandling, etablering av tannimplantater, foretatt på en tyrkisk tannklinikk er også felt av Fim. Bilde fra Instagram viser referanse til tannklinikken med et «etter behandling bilde» med et stort hvitt smil. Video som ligger tilgjengelig på hennes Instagramkonto viser bilder fra tannklinikken. Johnsen sier i sitt tilsvar at dette er noe hun har gjort for seg selv – ikke for andre. Det får etter Fims oppfatning ingen betydning så lenge hun velger å fortelle om det på sin Instragramprofil med referanse til utførende klinikk. Omtalen av behandlingen fremsto som markedsføring.

Fim har vektlagt det store antall unge følgere Johnsen har og at det fremmes bilder av å ha foretatt et inngrep som klart kan bidra til kropps-og utseendemisnøye. 

Klagerne har derfor fått medhold.

Protein.no og Monica Nyhus er frikjent i en klagesak. Monica Nyhus har såpass få følgere under 24 år at hun faller utenfor Fims virkeområde. På denne bakgrunn omfattes ikke Nyhus av Fims retningslinjer slik aldersfordelingen for hennes norske følgere er pr i dag. Fim vurderer heller ikke de andre kriteriene i retningslinjene som problematiske for denne kampanjen. Klagen tas derfor ikke til følge. 

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Torggata 15
0181 Oslo

932 594 61http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as