Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim behandler klager om influencermarkedsføring

Del

Fem saker er ferdigbehandlet

Fagutvalget for influencermarkedsføring som arbeider for å etablere en god bransjestandard for influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep har ferdigbehandlet fem klagesaker. En sak er vurdert som akseptabel, en er felt og tre av klagesakene er vurdert til ikke å være innenfor Fims retningslinjer.

Klagesaken som vedrører annonsøren Oslo Skjønnhet og Velvære og influenceren Helene Hima er vurdert i strid med Fims retningslinjer. Fim mener at den innklagede kampanjen som tar sikte på å verve følgere til Oslo Skjønnhet og Velvære gjennom premiering med gavekort, markedsført fra Helene Himas Instagram, ikke er akseptabel. Utvalget har særlig lagt vekt på Oslo Skjønnhet og Velværes fokus på kosmetiske inngrep på sin Instagramkonto.  Fim er svært positiv til at annonsør og influencer gir uttrykk for at slik markedsføring ikke vil skje fremover.

Klagesaken knyttet til influencer Aurora Gudes blogginnlegg med en knytning til et slankemiddel, er funnet akseptabel. Blogginnlegget som er innklaget har ingen bildevisning eller omtale av produktene som influenceren skal benytte Det nevnes heller ikke produktnavn i blogginnlegget. Det er ikke etablert noen kommersiell samarbeidspartner, ref tilsvar fra Bodylab. Det er umerkede lenker til en side som selger produkter, Shopello. På bakgrunn av dette har klageren ikke fått medhold.

Tre klagesaker er vurdert til å falle utenfor Fims retningslinjer fordi influencerne som er innklaget har for få eller for lav andel følgere blant barn og unge voksne. 

Kontakter

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Torggata 15
0181 Oslo

93433008http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as