UiT Norges arktiske universitet

Ferske tall om studentenes helse og trivsel – invitasjon til presentasjon av lokale tall fra SHoT 2022

Del

Studentsamskipnadene står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel, og offentliggjorde de nasjonale tallene i går. De lokale SHoT-tallene presenteres på Kraft sportssenter i Tromsø, tirsdag 13. september.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

– De nasjonale tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at majoriteten av studentene fortsatt har det bra, sier Hans Petter Kvaal, administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad om SHOT-undersøkelsen 2022.

– Samtidig ser vi at det er for mange som har utfordringer, og det tar vi på det største alvor, sier han.

Presentasjon av lokale tall

Tirsdag 13. september kl. 1030 presenteres de lokale tallene for UiT sine studiesteder, på møterommet på Kraft sportssenter i Tromsø.

Blant de som vil være til stede er administrerende direktør Hans Petter Kvaal, prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås, leder av Studentparlamentet Jonas Toft og lektorstudent Amalie Lea Hansen.

Fornøyde med studiested og mottak

De nasjonale tallene viser at et klart flertall av studentene (75 %) er fornøyde med studiestedet, og majoriteten (86 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.

– Vi er fornøyde med at så mange studenter føler seg godt mottatt. Samtidig er vi bekymret for studentenes utvikling innen psykisk helse, og vi ønsker å jobbe tett og godt med Samskipnaden og studentene for å øke deres helse og trivsel, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT.

Psykisk helse og livskvalitet

Tall for hele landet viser også at der én av seks studenter opplevde alvorlige psykiske plager i 2010, er tallet nå én av tre. Forekomsten og nivået av psykiske plager er fremdeles langt høyere blant de kvinnelige enn de mannlige studentene, og andelen studenter med alvorlige psykiske plager ligger klart høyere enn andelen i samme aldersgruppe i befolkningen for øvrig.

– Vi ser de samme tendensene som i de tidligere undersøkelsene, sier Bente Bjørkly Høiseth, avdelingsleder Helse i Norges arktiske studentsamskipnad.

– Det er veldig viktig å ha et godt lavterskeltilbud knyttet til psykisk helse til de studentene som trenger det. Og vi vil fortsette det gode samarbeidet mellom studentene, UiT og Samskipnaden for å sikre gode tilbud og tiltak. Dette er spesielt viktig nå, da vi ser at det er stort press på alle hjelpeinstanser, sier Høiseth.

Bedring i fysisk helse

Undersøkelsen indikerer at flere studenter opplever den fysiske helsen sin som bedre enn under pandemien. Så mange som 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse.

Et annet positivt funn fra undersøkelsen, er at studenter er i mer fysisk aktivitet enn tidligere. De fleste trener 2–3 ganger i uken, og kun 4 % rapporterer at de aldri mosjonerer. Likevel viser årets undersøkelse en fortsatt tydelig økning i andelen studenter som har overvekt/fedme (37 %).

Studentfrivillighet

Koronapandemien har vært spesielt utfordrende for studentfrivilligheten, som har hatt en synkende tendens de siste årene. Studentfrivillighet er uvurderlig og er av stor betydning for å styrke studentens læring, trivsel og psykiske helse.

– Vi ser at det er en dalende trend i frivilligheten i studentarbeidet, spesielt i nord. Det er vi bekymret for, sier leder i Studentparlamentet, Jonas Toft.

– Studentparlamentet vil jobbe videre sammen med studentorganisasjonene, linjeforeningene, studentidretten og studenthusene for å engasjere flere, og på denne måten bidra til å øke sosiale møteplasser og trivselen, sier Toft.

Om SHoT-undersøkelsen

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer som trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, økonomi, studieferdigheter, søvn og rus. Formålet er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan forbedres.
  • Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse som ble gjennomført fra februar til april 2022. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene, og 14 studentsamskipnader deltok i årets undersøkelse.
  • SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Last ned bilde

Lenker

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom