Norske Shell

Fem millioner tonn CO2 fanget og lagret

Del

På under fem år har Shell sitt karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada, fanget og lagret fem millioner tonn CO2, til betydelig lavere kostnad enn forventet. Fem millioner tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra omkring 1,25 millioner biler. Kostnaden for drift av anlegget i Canada er omlag 35 prosent lavere enn opprinnelig estimert, og utbyggingskostnadene ville vært omlag 30 prosent lavere om anlegget ble bygget i dag.

Shells karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada har fanget og lagret fem millioner tonn CO2.
Shells karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada har fanget og lagret fem millioner tonn CO2.

Karbonfangstanlegget Quest, som startet opp 6. november 2015, ble designet for å fange omkring én million tonn CO2 årlig fra produksjon av oljesand, og lagre utslippene i et sandstensreservoar mer enn to kilometer under bakken. Anlegget har vist seg å være mer effektivt og billigere i drift enn antatt, takket være gode reservoaregenskaper, svært god kapasitet for CO2-injeksjon og effektiv drift med mindre enn én prosent årlig nedetid på fangstmodulen. Myndighetene i Canada og Alberta har bidratt med 865 millioner Canadiske dollar i støtte til bygging og drift av anlegget.

Shell er involvert i alle deler av verdikjeden for fangst og lagring av CO2, og fortsetter å investere i teknologien som en del av sin ambisjon om netto nullutslipp fra sin virksomhet innen 2050 eller før. Shell tok i mai i år investeringsbeslutning for transport og lagringsdelen av det norske fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2 fra opptil to norske industrianlegg sammen med Total og Equinor. Northern Lights-prosjektet har hentet mye kunnskap og erfaring fra Quest, som på sin side ønsker bidra til økt bruk av karbonfangst- og lagringsteknologi for å redusere globale klimautslipp.

– Myndighetene i Norge og Canada har lenge gått foran og vist globalt lederskap for å få på plass teknologi for fangst og lagring av CO2, en teknologi vi er helt avhengig av for å nå målene satt i Paris-avtalen. Quest-anlegget har vist at teknologien fungerer. Northern Lights-prosjektet i Norge er et viktig neste steg, for det vil være første gang vi knytter flere utslippskilder, i Norge og Europa, til et sentralt CO2-lager i Nordsjøen. Dermed etablerer vi en helt ny forretningsmodell for kommersiell transport og lagring av CO2, som kan muliggjøre potensielle fremtidige investeringer i ytterligere fangstprosjekter, sier Christiaan van der Eijk, leder for karbonfangst og -lagring i Norske Shell.

Quest er ett av verdens største karbonfangstanlegg i kommersiell skala. Anlegget ble bygget for å redusere utslippene fra produksjon av oljesand og opereres av Shell på vegne av Athabasca Oil Sands Project. Karbonfangstteknologien brukt av Quest er utviklet av Shell og er del av en gruppe teknologier testet på Teknologisenter Mongstad. Fangstteknologi utviklet av Shell er også valgt for bruk på Fortum Oslo Varme sitt energigjenvinningsanlegg, ett av de to industrianleggene som vurderes som del av det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet for karbonfangst og lagring.


Trykk her for å lese en lengre versjon av pressemeldingen på engelsk.Ved spørsmål, kontakt: Kim Bye Bruun - Kim.ByeBruun@shell.com, tel: +47 519 47 149

Nøkkelord

Kontakter

Alice BergfallKommunikasjonsrådgiver, A/S Norske Shell

Alice Bergfall er kommunikasjonsrådgiver i A/S Norske Shell, med spesielt ansvar for CCS, Nye Energier og digitalisering.

Tel:+47 97 06 90 38alice.bergfall@shell.com

Bilder

Shells karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada har fanget og lagret fem millioner tonn CO2.
Shells karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada har fanget og lagret fem millioner tonn CO2.
Last ned bilde
Quest-anlegget for karbonfangst og -lagring har vist seg å være mer effektivt og billigere i drift enn antatt.
Quest-anlegget for karbonfangst og -lagring har vist seg å være mer effektivt og billigere i drift enn antatt.
Last ned bilde

Om Norske Shell

Norske Shell
Norske Shell
Tankveien 1
4098 Tananger

+47 51693000http://www.shell.no

Shell har vært i aktiv i Norge i 110 år. Med sin kjernevirksomhet innenfor naturgass er selskapet i dag operatør for Ormen Lange, medeier i Troll og teknisk tjenesteyter for daglig drift av Nyhamna prosessanlegg. 

I tillegg er Shell aktiv partner i CCS-initiativene Northern Lights og Teknologisenteret Mongstad, tilbyr el-lading gjennom Shell Recharge Solutions, og er gjennom Shell Ventures medeier i en rekke norske teknologibedrifter, inkludert batteriselskapet Corvus Energy. Vi søker også aktivt muligheter innenfor fornybart og renere energiløsninger i Norge med fokus på havvind, hydrogen og biofuels.  

Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune.

Følg pressemeldinger fra Norske Shell

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Shell på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske Shell

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom