KS

Fem kommuner i Akershus får støtte til å jobbe med klart språk

Del

Oppegård, Ås, Sørum, Lørenskog og Nittedal får til sammen 150 000 kroner i støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren.

Nå skal det bli enklere å forstå hva kommunen mener. KS har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i 34 kommuner og fylkeskommuner.

- KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Dette er et demokratisk problem. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier områdedirektør i KS, Inger Østensjø.

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. De forbedrede tekstene kan kommunene og fylkeskommunene dele med hverandre i en egen tekstbase.

- Kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper. Derfor er potensialet for deling stort, sier Østensjø.

I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.

Eksempel på en setning før og etter klarspråksarbeid:

Før

Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner plan- og bygningsmyndighetene at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningsloven bestemmelser, og kan godkjennes.

Etter

Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.

I tekstbasen til KS fer flere eksempler på gamle og nye tekster:

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/kommunesektoren/kommuner/gran-kommune/innvilging-av-opphold-pa-dagsenter-for-eldre/

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom