Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri: Resultat 1. kvartal 2019

Del

I første kvartal 2019 øker Felleskjøpet omsetningen med 266,4 millioner kroner og bedrer resultat før skatt med 8,4 millioner kroner sammenlignet med 2018. Konsernets resultat før skatt for første kvartal 2019 endte på -92,2 millioner kroner.

Konsernets driftsinntekter endte på 3,45 milliarder kroner i årets første kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 266,4 millioner kroner fra fjoråret. Resultat før skatt endte på -92,2 millioner kroner mot -100,6 i 2018.

- Konsernet er fortsatt preget av 2018 sesongen og vinterens høye strømpriser. Våre datterselskaper bidrar både til veksten og til at resultat før skatt er 8,4 millioner kroner bedre i første kvartal 2019 enn i 2018. Konsernets resultat før skatt er normalt negativt i første kvartal med bakgrunn i hovedsesongen til våre største kundegrupper. Samtidig er første kvartalet en tid på året da vi bygger lager med tanke på våren sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Landbruk og Maskin

For landbruksvirksomheten utvikles de solide markedsposisjonene videre, og kraftfôr volumet er opp 9 600 tonn sammenlignet med første kvartal 2018. Lave norske kornvolumer er med på å svekke resultatet. Maskiner og redskap har i perioden økt salget med 27 prosent sammenliknet med første kvartal 2018, samtidig som kapasitetsutnyttelsen inne våre verksteder for landbruksutstyr fortsetter på et høyt nivå.

- Innen våre hovedområder mot landbruket drives det godt, samtidig som flere forretningsområder preges av effektene av tørkesommeren 2018. Dette vil påvirke selskapet også fremover, sier Ulvan.  

Datterselskaper

I januar 2019 kjøpte konsernet 100 prosent av aksjene i Nelson Garden, som er ledende på frø og løk til det nordiske hagemarkedet. Oppkjøpet styrker Felleskjøpet Agris samlede posisjon i dette markedet, hvor konsernet fra før eier bl.a Nordic Garden. Oppkjøpet av Nelson Garden sammen med fremgang både i den svenske retailkjeden Granngården og konsernets mel og bakerivirksomhet Cernova bidrar til den totale fremgangen for konsernet i kvartalet.

-Cernova fortsetter å løfte seg som følge av god drift til tross for et noe svakere dagligvaremarked, mens Granngården løfter seg som følge av både vekst og effektivisering. Oppkjøpet av Nelson Garden bidrar med 100 millioner kroner i økt omsetning og ermed på å befeste Felleskjøpet som en ledende nordisk aktør på hage, avslutter Ulvan.

Ved utgangen av mars 2019 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 31,9 prosent, noe som er på nivå med egenkapitalandelen på tilsvarende tidspunkt i 2018.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q1 2019

Q1 2018

Driftsinntekter

3 452

3 185

Driftsresultat

-61,9

-70,4

Resultat før skatt

-92,2

-100,6

Resultat etter skatt

-70,7

-74,9

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet har en omsetning på 16 milliarder og 3600 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom