Politihøgskolen

Felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene

Del

Det iverksettes nå et treårig prosjekt for å etablere felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Målet er å utvikle og styrke samvirke, som er avgjørende i kritiske situasjoner.

I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen. Foto: PHS
I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen. Foto: PHS

Prosjektleder er ansatt. Bjørn Danielsen har lang fartstid innen politiet, med utgangspunkt i sin hjemby Tromsø. Han har også bakgrunn fra redningsarbeid, og har tidligere arbeidet ved Politihøgskolen. I 2015 startet han med ansvar for transport og sikkerhet ved Slottet, men er nå altså tilbake ved høgskolen fra 1. september. For øvrig samme dag som Hovedredningssentralen, som er bygd opp rundt selve samvirkeprinsippet, fylte 50 år.

 - Jeg ser frem til å ta fatt på denne oppgaven, ikke minst samarbeidet med de øvrige aktørene. Vi skal utvikle gode felles utdanninger. Det handler om å møte de konkrete behovene hos nød- og beredskapsaktørene i Norge. Og å få dette inn i utdanninger som gir økt kompetanse og effekt, helt ut i oppgaveløsningen, sier Bjørn Danielsen.

Bakgrunnen for prosjektet er å finne i en Stortingsmelding.  

For å møte ambisjonene i Stortingsmelding 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet, gav Justis- og beredskapsdepartementet oppdrag om å utrede behovet for felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

Politihøgskolen har sammen med Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Forsvarets høgskole utredet og besluttet modell for samarbeid, - og utvikling av slike felles videreutdanninger og kurs.

Utredningsarbeidet har vært ledet av seksjonsleder Eirik B. Rosø ved høgskolen.

Rosø fremhever samarbeidet som har vært mellom de tre direktoratene og de to høgskolene. Han ser videre frem til at arbeidet nå skal videreføres gjennom utvikling av konkrete felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

- Det blir snakk om flere utdanninger, for å møte de ulike behovene. Vi må ta oss tid til å gjøre et godt grunnarbeid, men et mål er at vi skal kunne presentere tilbud om en eller flere utdanninger i løpet av 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen. Foto: PHS
I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen. Foto: PHS
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom