Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Feiret tilbakeflytting til trygge boliger i Nannestad

Del

NVEs sikring mot kvikkleireskredet som gikk i et boligområde i Nannestad like før jul 2020 er nå ferdig. Dette ble markert med en feiring på onsdag.

Prosjektleder Geir Hagen forteller beboere om sikringsarbeidet som er gjort mot kvikkleire i ravinedalen bak boligene deres. Alle foto: Laila P. Høivik/NVE
Prosjektleder Geir Hagen forteller beboere om sikringsarbeidet som er gjort mot kvikkleire i ravinedalen bak boligene deres. Alle foto: Laila P. Høivik/NVE

Rundt 40 personer fra boligområdet, kommunen, NVE og entreprenør  møtte opp på Nygårdstoppen for å feire sikringstiltaket, med flagg, kaker og taler, og befaring av skredområdet.

Sikring er noe av det mest meningsfulle vi gjør

- Å måtte evakuere huset sitt, rett før jul, er en stor belastning, som jeg har stor forståelse for. Jeg blir både glad og stolt på vegne av NVE når ordfører og beboere sier seg fornøyde med oss. Jeg tenker da at våre folk har lagt ned en betydelig innsats, ikke bare med selve sikringsarbeidet, men også med å skape tillit og et godt samarbeid med andre. Da blir det også et godt prosjekt, sier leder for NVE, Kjetil Lund.​​​​​​​​​​​​​

-Sikring er noe av det mest meningsfulle vi gjør, fordi det bidrar til at folk kan bo trygt. Det er det vi har gjort her, sier Lund.

Evakuert i nesten fire måneder

​​​​​​​- Dette føles bra, sier beboer Liv Habberstad Søberg, og ser på skråningen der det nå er lagt en stabil steinfylling i flere meters dybde.  Hun forteller at det var dramatisk å bli evakuert i all hast, og tungt å oppleve at det gikk et katastrofeskred i nabokommunen Gjerdrum kort tid etterpå.

Skredet som gikk like ved boligområdet i Nannestad 15. desember 2020 førte til at 15 husstander ble evakuert, i nesten fire måneder. Organiseringen av sikringsarbeidet ble ekstra krevende, med to store skredhendelser i samme område på samme tid. Løsningen ble å omdisponere mannskap fra NVEs regionkontor i Trondheim, som også har mye erfaring med kvikkleire.

Lange arbeidsdager og uker

- Vi kasta oss rundt, kom oss ned og i gang med anleggsarbeidene så fort det lot seg gjøre, forteller prosjektleder Geir Hagen, som til daglig jobber på NVE i Trondheim. Det ble lange dager, 6 dager i uka, over flere måneder for anleggsfolkene i NVE og entreprenør Sønstegård AS.

Geir Hagen sier at godt samarbeid mellom alle aktørene var viktig for å ferdigstille prosjektet så raskt som mulig, for at de evakuerte skulle kunne flytte hjem under trygge forhold.

- Både NGI og Nannestad kommune prioriterte prosjektet høyt, og la til rette for å jobbe godt og effektivt sammen. NGI måtte prioritere dette sammen med andre prosjekter som Gjerdrum. Jeg vil også gi en spesiell takk til kommunen som stilte med alle ressurser som NVE krevde, i en situasjon som var uvant for kommunen.

-Nå må du ut av huset ditt

Ingebjørg Lajord og Lillian Aasheim jobber i Nannestad kommune, og forteller at inntrykkene fra evakueringsdagen sitter i.

-Når du får en sånn telefon fra NVE, skjer alt veldig raskt. Vi satte krisestab, og så var det å ringe rundt og få alle ut av husene sine, med frist kl. 23 samme kveld. Det er en dramatisk beskjed å gi, og når Gjerdrumskredet gikk bare noen dager seinere ble hele situasjonen veldig alvorlig.

-Da er det desto hyggeligere å kunne stå her i dag og servere kake, og feire at alle er trygt tilbake i egne hjem, sier Lajord. ​​​​

Ti tusen lastebillass med stein

Totalt er 100 000 m3 med masser brukt i prosjektet for å stabilisere området, noe som tilsvarer 10 000 lastebillass med stein. Til sammen er 2 km med bekker sikret mot erosjon. Den totale kostnaden på prosjektet er ca 25 millioner kr, som dekkes av NVE.

Kontakter

Prosjektleder Geir Hagen

tlf. 95 86 31 48

Bilder

Prosjektleder Geir Hagen forteller beboere om sikringsarbeidet som er gjort mot kvikkleire i ravinedalen bak boligene deres. Alle foto: Laila P. Høivik/NVE
Prosjektleder Geir Hagen forteller beboere om sikringsarbeidet som er gjort mot kvikkleire i ravinedalen bak boligene deres. Alle foto: Laila P. Høivik/NVE
Last ned bilde
Leder for NVE, Kjetil Lund, snakket til om lag 40 personer som møtte for å feire at sikringsanlegget står ferdig.
Leder for NVE, Kjetil Lund, snakket til om lag 40 personer som møtte for å feire at sikringsanlegget står ferdig.
Last ned bilde
Ordfører Hans Thue i Nannestad kommune holdt tale og overrakte blomster. Sikringsarbeidene i og rundt ravinedalen kan ses i bakgrunnen.
Ordfører Hans Thue i Nannestad kommune holdt tale og overrakte blomster. Sikringsarbeidene i og rundt ravinedalen kan ses i bakgrunnen.
Last ned bilde
Prosjektleder Geir Hagen får blomster og ros for raskt og godt arbeid.
Prosjektleder Geir Hagen får blomster og ros for raskt og godt arbeid.
Last ned bilde
Også beboer Tore Øverby som varslet om skredet ble hedret med blomster og takk.
Også beboer Tore Øverby som varslet om skredet ble hedret med blomster og takk.
Last ned bilde
Ordfører Hans Thue, prosjektleder Geir Hagen i NVE og entreprenør Runar Sønstegård skryter alle av et godt og hyggelig samarbeidsprosjekt.
Ordfører Hans Thue, prosjektleder Geir Hagen i NVE og entreprenør Runar Sønstegård skryter alle av et godt og hyggelig samarbeidsprosjekt.
Last ned bilde
Lillian Aasheim og Ingebjørg Lajord serverer kake og kaffe på markeringen. De jobber begge i Nannestad kommune, og måtte gi folk beskjed om å forlate husene sine rett før jul.
Lillian Aasheim og Ingebjørg Lajord serverer kake og kaffe på markeringen. De jobber begge i Nannestad kommune, og måtte gi folk beskjed om å forlate husene sine rett før jul.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom