Dyrevernalliansen

Feigt av regjeringen å droppe redusert kjøttkonsum

Del

Klimakur viser at redusert konsum av kjøtt er et billig og svært effektivt tiltak for å få ned utslipp, og i tillegg har det positiv betydning for dyrevelferd og helse. Likevel vil ikke regjeringen gå inn for å redusere kjøttforbruket i den nye klimaplanen. – Feigt og tannløst av regjeringen å droppe moderat redusert kjøttkonsum bare for å unngå bråk med landbruksorganisasjonene, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Norske skattebetalere subsidierer landbruket med 27,6 milliarder kroner i året (2019) fordelt på direkte overføringer og importvern. Av den direkte støtten går bare seks prosent av subsidiene til planteproduksjon og 94 prosent til produksjon av kjøtt og melk. Husdyrhold i dag står for om lag 95% av klimautslippene fra jordbruket, og drøvtyggere alene står for 75% av disse.

– Høyt kjøttkonsum og intensivt landbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Likevel pusher Den norske stat kjøtt gjennom milliardbeløp i subsidier. Landbruksstøtten bør heller vris til å premiere bønder som satser på bedre dyrevelferd og klimavennlig planteproduksjon fremfor store volumer av billig kjøtt, sier Kleveland.

Danske myndigheter har nettopp tilrådet kjøttkutt for befolkningen. De danske rådene er ca 350 gram kjøtt per person hver uke. Norske råd åpner for inntil 500 gram rødt kjøtt per uke.Totalt spiser gjennomsnittsnordmannen hele 51,4 kilo kjøtt i året.

– I dag er det slik at staten subsidierer kjøtt slik at hvis du kjøper for eksempel én kilo lam så betaler staten tre fjerdedeler av regningen. Samtidig blir tonnevis av kjøtt stående på fryselageret fordi folk ikke kjøper det. Staten bidrar altså til høyt kjøttkonsum, og stimulerer bøndene å produsere mat som forbrukerne ikke vil ha.

Dyrevernalliansen mener at forbrukere som ønsker å kjøpe kjøtt mye større grad bør finansiere dette forbruket selv. Kjøttkonsumet i Norge er for høyt, og da gir det ingen mening at staten skal sponse kjøttforbruket gjennom høye subsidier til kjøttproduksjon.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen
Dyrevernalliansen
Brenneriveien 7
0182 Oslo

22 20 16 50http://www.dyrevern.no

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, fiskeoppdrett, pelsindustrien og dyreforsøk.

Følg pressemeldinger fra Dyrevernalliansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrevernalliansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrevernalliansen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom