Widerøe

Februar leverer på merket, men makrotall skaper usikkerhet rundt markedsutviklingen fremover

Del
Resultatet i februar byr på få overraskelser. Markedet utvikler seg omtrent som forventet og i tråd med det vi har sett så langt i 2023. Kabinfaktor er på 61% i februar. Dette er 3,7 prosentpoeng bedre enn januar og 3,4 prosentpoeng bedre enn i februar 2022. Bedringen mot 2022 må sees i lys av fjorårets omikron-nedstenging i januar og februar som påvirket trafikken svært negativt.
Foto: Widerøepilot Ingrid Thune
Foto: Widerøepilot Ingrid Thune

Overkapasiteten på norsk innenriks er foreløpig historie. Vi ser en reduksjon på 15-16 % i antall seter på norsk innenriks målt mot 2019. Etterspørselen er fremdeles ned med 10-11 %. Dette gir en lavere kapasitet i markedet og bedre kabinfaktorer hos flyselskapene. Dette merkes spesielt godt i Nord-Norge der kapasiteten mellom eksempelvis Tromsø og Bodø er redusert med 33 % siden 2019.

Vi forventer en gradvis forbedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel frem mot sommeren. Det er imidlertid viktig å merke seg at det fremdeles hefter stor usikkerhet rundt hvordan etterspørselen påvirkes fremover i takt med stigende renter, økte energipriser og generell prisstigning. 

Salget i 2023 er som forventet, og så langt ser nordmenn ut til å fremdeles prioritere reiser. Vi forventer en god sommer og bra etterspørsel etter ferie og fritidsreiser frem mot sommerferien. 

- Utviklingen så langt i år er som forventet, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. Det er imidlertid fremdeles svært usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg frem mot sommeren. Økonomiens naturlover gjelder også for Widerøes kunder, og vi må være forberedt på at økte renter, generell prisvekst og økte energipriser vil kunne påvirke etterspørselen fremover, fortsetter Nilsen. - Det er imidlertid mye som taler for at ferien foreløpig har høy prioritet i de norske hjem, og alt tyder fremdeles på nok en sterk reisesommer, avslutter Nilsen.

Oppstarten av året preges av svært mye dårlig vær. Widerøe har ikke hatt tilsvarende mange værkanselleringer i nyere historie. Februar har bydd på svært mange ombookinger, alternative reiseruter og hotellovernattinger for kunder som har fått reisen sin avbrutt eller forstyrret av dårlig vær. Dette preger selvsagt regulariteten og punktligheten i februar.

- Å drive vinterdrift i arktisk kystklima har vist seg svært krevende i 2023. Vinterstormene har stått i kø fra Bergen i sør til Kirkenes i nord, og vi i Widerøe har jobbet dag og natt for å få frem våre passasjerer til sine destinasjoner på en trygg og sikker måte, sier konsernsjefen. Vi er privilegert som har reisevante passasjerer som «veit kor vi bor», og som viser stor tålmodighet med oss når været ikke spiller på lag. Det er vi svært takknemlig for, avslutter Nilsen.


Kontakter

Bilder

Foto: Widerøepilot Ingrid Thune
Foto: Widerøepilot Ingrid Thune
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Widerøe

Widerøe
Widerøe
Langstranda 6
8003 Bodø

75 51 35 00https://www.wideroe.no/

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. 

Følg pressemeldinger fra Widerøe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Widerøe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Widerøe

Widerøe Zero, med støtte fra forskningsrådet, skal finne driftskonsepter for fremtidens elfly20.3.2023 14:45:32 CET | Pressemelding

Prosjektet skal hovedsakelig utforske mulige driftskonsepter for både et ni-seters elfly og et helikopterfly (eVTOL). I den forbindelse har Widerøe Zero inngått samarbeid med Widerøe Ground Handling og Widerøe Technical services for å undersøke alle dimensjoner rundt drift og håndtering av batteridrevne luftfartøy. Prosjektet har oppstart før sommeren og vil vare frem til sommeren 2026.

Damene først om bord hos Widerøe8.3.2023 15:08:52 CET | Aktuelt

I anledning kvinnedagen har vi i Widerøe lyst til å sette fokus på kvinner. I verden i dag er det mange kvinner som verken får gå på skole, ha lønnet arbeid, ha egen bankkonto eller delta i politikk- og samfunnsliv. Også i Norge har vi fremdeles en vei å gå. Menn får i gjennomsnitt bedre betalt enn kvinner for samme type arbeid - og det er langt færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet. Derfor har vi bestemt at alle kvinner, akkurat i dag, skal få gå om bord først. Så; velkommen om bord - damene først!

Lav etterspørsel og mye dårlig vær preger resultatet i desember4.1.2023 10:00:00 CET | Pressemelding

Som forventet avsluttes året med nok en svak måned i desember. Markedet ligger fremdeles godt under 2019 nivå, selv om vi kan vise til en vekst i antall passasjerer og kabinfaktor fra 2021. Veksten skyldes at produksjonen i desember er justert sammenlignet med 2021. Antall passasjerer i 2021 ble kraftig preget av omikron-utbruddet og nedstenging av samfunnet. Passasjerveksten i 2022 må derfor sees i lys av dette.

Svak bedring i november, men fortsatt overkapasitet på norsk innenriks5.12.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Etter to svært svake høstmåneder, ser vi en forsiktig bedring i november. Kapasiteten er kuttet mot 2021, mens etterspørselen holder seg på samme nivå. Dette gir en økning i kabinfaktor målt mot fjoråret på 2,9 prosentpoeng. Totalkapasiteten på norsk innenriks er noe redusert i november, men det tilbys fremdeles for mange seter i det norske innenriksmarkedet. Widerøe har lykkes med å justere prisene mot et noe mer bærekraftig nivå i november. Det er fremdeles et stykke igjen før vi ser en prisutvikling som speiler de store kostnadsøkningene vi ser i bransjen, primært som følge av økt drivstoffpris, dollarkurs samt gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Justering av prisene gir en økning i yield fra oktober til november.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom