Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Får ikkje løyve til å bygge kraftverk i Sunndal

Del

Etter NVE sitt syn vil utbygging av eit kraftverk i Smisetfossen vere i strid med verneverdiane i det verna Ålvundvassdraget. NVE gir derfor NEAS AS avslag på søknaden om utbygginga i Sunndal kommune.

Smisetfossen i Sunndal kommune (foto: Tord Solvang/NVE)
Smisetfossen i Sunndal kommune (foto: Tord Solvang/NVE)

NEAS AS har søkt om løyve til å byggje Smisetfossen kraftverk, og utnytte fallet i Smisetfossen i Ålvundelva til kraftproduksjon. Smisetfossen ligg i Sunndal kommune i Møre og Romsdal og har eit fall på 17 meter. Kraftverket ville gitt ein årleg produksjon på omlag 4 GWh.

Får avslag på grunn av verneverdiar

Ålvundelva er eit verna vassdrag, omfatta av verneplan 1 av 1973. NVE meiner at utbygging av dei omsøkte planane vil gi Smisetfossen eit tydeleg preg av kraftutbygging. Eit kraftverk hadde både resultert i omfattande fysiske inngrep og mindre variasjon i vassføringa. NVE meiner følgjeleg at utbygginga vil vere i strid med verneverdiane i vassdraget. NEAS AS får derfor ikkje løyve til å byggje Smisetfossen kraftverk.

Les meir her.

Nøkkelord

Kontakter

Henrik Hveding, sakshandsamar
mail: hehv@nve.no
Tlf: 22 95 94 32

Bilder

Smisetfossen i Sunndal kommune (foto: Tord Solvang/NVE)
Smisetfossen i Sunndal kommune (foto: Tord Solvang/NVE)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom