Norsk Folkehjelp

Fagforbundet/Norsk Folkehjelp: Sivile kan aldri være et mål og må beskyttes. Bombingen må stanse nå!

Del

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp tar sterk avstand fra angrep på sivile fra alle parter. Sivile skal aldri være et mål og må beskyttes. Den eneste måten å effektivt stanse sivile lidelser på er å stoppe bombingen umiddelbart.

Foto: Foto: AP Photo/Hatem Moussa/NTB
Foto: Foto: AP Photo/Hatem Moussa/NTB

Når eksplosive våpen brukes i byer, er omtrent 90% av de skadde og drepte sivile. Dette vet Norsk Folkehjelp  fra over 10 år med datainnsamling og dokumentasjon. Sårbare grupper som barn, kvinner, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser er hardere rammet. I Gaza er nesten halvparten av befolkningen barn under 18 år.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp er sterkt bekymret for at krigen nå trappes opp, med bruk av artilleri og angrep fra sjøen, i tillegg til luftangrep. Gaza er ekstremt tett befolket og det har ikke vist seg mulig å unngå å skade sivile eller sivil infrastruktur ved slike angrep. Gazas befolkning lever bak murer og stengte grenser, og kan ikke flykte. Både umiddelbare og langsiktige effekter må tas med når man ser på proporsjonaliteten av disse angrepene

– Palestinernes reaksjon må ses i sammenheng med den systematiske undertrykkelsen og trakasseringen de utsettes for. De opplever daglig brudd på menneskerettighetene, og de er ofre for grov urettferdighet gjennom den ulovlige okkupasjonen, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet

Prekær humanitær situasjon

– Etter flere tiår med underutvikling og fattigdom på Gazastripen som følge av Israels okkupasjon, er tilgang til basistjenester som vann og elektrisitet svært avgrenset og sårbar. Blokaden og gjentatte krigshandlinger har bragt Gaza på randen av kollaps. Covid-19 har lagt ytterligere press på et allerede overbelastet helsevesen. Et helsevesen som mangler både utstyr, medisiner og leger, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Mange mennesker i Gaza har gjennomlevd flere kriger, og bombingen er svært skremmende for barn samtidig som det re-traumatiserer store deler av befolkningen, sier Killi Westhrin.

Hva bør Norge gjøre?

Norge må bruke sin plass i Sikkerhetsrådet og jobbe for at de fordømmer voldsbruken. Norge må også kreve en umiddelbar stopp i kamphandlingene og være tydelig på at, selv om det er voldsbruk fra begge sider som rammer sivile, er det krav om forholdsmessighet. Israel har en overveldende militær styrke og de humanitære konsekvensene for sivilbefolkningen på palestinsk side er langt mer alvorlige, på grunn av sårbarheten som er skapt gjennom tiår med okkupasjon og blokade. Norge bør være tydelig i sin påpekning av sammenhengen mellom okkupasjonen og frustrasjonen blant palestinerne.

Det må tas til orde for en mer aktiv og ambisiøs implementering av differensiering mellom staten Israel og det okkuperte palestinske området i medlemstaters samhandling med Israel, i tråd med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016).

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krever at Norge trekker sine investeringer i selskap som bidrar til å støtte den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina.

– Norge har tidligere påpekt at Israels ulovlige bosettinger undergraver muligheten for en fredelig løsning på konflikten, da bør oljefondet trekke seg ut av investeringer som støtter opp under bosettingene, og ikke støtte dem med milliarder, sier Mette Nord, forbundleder.

Hva gjør Norsk Folkehjelp i Palestina

Norsk Folkehjelp er nå i gang med å utvide sitt humanitære arbeid for å møte økte behov for livsviktig mat, vann og hygieneartikler.  Gjennom sitt arbeid med sivil beskyttelse og beredskap mot eksplosive våpen i tettbygde strøk, sprer Norsk Folkehjelp informasjon om hva befolkningen kan gjøre for å beskytte seg best mulig mot eksplosive våpen og hvordan man kan hindre skader og lidelse i krigssituasjoner. Mens bombene faller er det krevende å nå ut med bistand og angrepene legger store begrensninger på muligheten for å respondere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Foto: AP Photo/Hatem Moussa/NTB
Foto: Foto: AP Photo/Hatem Moussa/NTB
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom