Fagforbundet

Fagforbundet og Toppfotball Kvinner skal spille på lag i likestillingskampen

Del

Fagforbundet blir offisiell samarbeidspartner med Toppfotball Kvinner, til Toppserien og 1. divisjon fra 2020. Den fireårige samarbeidsavtalen innebærer at Fagforbundet og Toppfotball Kvinner går sammen i kampen for likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og i samfunnet.

– Fotballbanen er ved siden av arbeidslivet en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i samfunnet. Vi i Fagforbundet vil spille på lag med jentene og kvinnene som kjemper for de samme mulighetene og rettighetene som gutter og menn får, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fagforbundet er LOs og Norges største fagforbund, med mer enn 390.000 medlemmer og fagforeninger i alle landets kommuner. Rundt 80 prosent av Fagforbundets medlemmer er kvinner. Mange av dem spiller selv fotball, eller er foreldre og besteforeldre til de 125.000 som er aktive i Norges største jente- og kvinneidrett.

– Det gir et veldig viktig signal når Fagforbundet nå inngår et samarbeid med kvinnefotballen, og jeg blir sterkt berørt av at de velger å engasjere seg i saken vår, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Det er en voldsom kraft i at nesten 400 000 medlemmer rundt omkring i hele Norge går sammen med fotballen om kampen for like muligheter, både på og utenfor banen.

Mette Nord peker på at jenter og kvinner i fotballen møter mye av den samme forskjellsbehandlingen som hennes kvinnelige medlemmer møter i arbeidslivet.

– Både i fotballen og i arbeidslivet ser vi at jenter og kvinner får dårligere muligheter til å utvikle seg, de får mindre anerkjennelse for innsatsen og får ikke tilført de samme ressursene som gutter og menn. I toppfotballen ser vi at kvinner, på samme måte som våre medlemmer, får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn menn. Dette finner vi oss ikke i, sier Nord.

Hun viser til tallrike eksempler på at jenter og kvinner i fotballen får dårligere treningstider, baneforhold, utstyr, trenerressurser og garderober enn guttene.

– Hver dag kjemper Fagforbundet for at våre medlemmer skal få bruke kunnskapen sin i hele og faste stillinger, at de skal få lik lønn for likeverdig arbeid og like muligheter. Skal vi lykkes i denne kampen kan vi ikke godta at jenter lærer at forskjellsbehandling er greit og naturlig. Hvordan skal vi da regne med at de skal kreve sin rett når de kommer ut i arbeidslivet, spør Nord.

Et sentralt mål i samarbeidsavtalen er å øke bevisstheten om forskjellsbehandlinga som jenter og kvinner opplever i fotballen, og arbeide for å redusere disse. Samarbeidet skal bidra til at spillerne i Toppserien og i 1. divisjon får styrket muligheten til å satse på idretten sin og at de får bedre lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten er det et mål å bidra til å skape flere kvinnelige rollemodeller og forbilder for jenter som spiller fotball.

– Jeg har ikke spilt så mye fotball, men jeg er en proff lagspiller. Det er når vi står sammen i et fellesskap at vi skaper endring. Derfor er jeg så glad for vi nå kan gå sammen med Toppfotball Kvinner i kampen for likestilling på og utenfor fotballbanen.

Nøkkelord

Kontakter

Helene Husvik
Medieansvarlig Toppfotball Kvinner
Telefon: 928 56 574
E-post: helene@kvinnefotball.no

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom