Standard Norge

Færre ulykker på nyttårsaften

Del

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker de siste årene. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre.

På trygg avstand. De siste årene har færre blitt skadet av fyrverkeri. Foto: Istock
På trygg avstand. De siste årene har færre blitt skadet av fyrverkeri. Foto: Istock

Både Norsk brannvernforening og DSB melder at bransjen de siste årene har gitt et mer seriøst inntrykk og at det er bedre kvalitet på fyrverkeriet som selges i dag enn tidligere. 

– Bransjen er gjennomregulert og vi ser at skader og branner i forbindelse med fyrverkeri gikk ned etter at forbudet mot pinneraketter kom. De skadene vi ser nå oppstår i forbindelse med uforsvarlig bruk og ikke som følge av dårlig fyrverkeri, forteller Ivar Bjerke i Norsk brannvernforening.

Fyrverkeriet skal være merket

Det stilles strenge krav til fyrverkeriet som selges i norske butikker. Fyrverkeriet skal følge forskriften om pyrotekniske artikler. Forskriften refererer til europeiske standarder som stiller strenge krav til konstruksjon, hvor mye krutt fyrverkeriet inneholder, brenntid på lunte, sikkerhetsavstand og hvilken kategori fyrverkeri det er. For å sikre at fyrverkeriet følger forskriften kan man se etter CE-merket.

– Se etter CE-merking for å være sikker på at fyrverkeriet er godkjent. Fyrverkeriet skal også være merket med kategori, aldersgrense, netto eksplosivinnhold, minste sikkerhetsavstand og det skal følge med bruksanvisning, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Tar stikkprøver hvert år

DSB gjennomfører årlig stikkprøver for å sjekke at importørene tilbyr fyrverkeri som følger forskriften og er trygt for nordmenn å bruke.

– Vi tester og kontrollerer tre fyrverkeri-artikler hos hver importør. De siste tre nyttårssesongene har vi ikke funnet noen alvorlige avvik på noen av produktene, sier Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i DSB.

Fjernet bakkebatterier fra markedet

DSB og Standard Norge jobber aktivt med standardene som forskriften om pyrotekniske artikler bygger på. DSB er Norges representant inn i det internasjonale standardiseringsarbeidet, og Standard Norge forvalter standardene i Norge. Arbeidet har blant annet bidratt til et forbud mot enkelte bakkebatterier.

– Bakkebatterier som ikke kan stå av seg selv, og må graves ned i snøen for å være trygge i bruk, er livsfarlige. Vårt arbeid har bidratt til at land som bruker standarden kan forby bakkebatterier som ikke kan stå av seg selv, forteller Olsen-Haines i DSB.

– Eksemplet med bakkebatteriet viser hvordan arbeidet med standarder bidrar til en tryggere nyttårsfeiring, sier Jacob Mehus i Standard Norge.

Tips fra Norsk brannvernforening om trygg oppskytning

• Oppbevar fyrverkeriet tørt og utilgjengelig for barn.
• Planlegg oppskytningen i god, helst mens det er lyst ute.
• Les alltid bruksanvisningen, og bruk beskyttelsesbriller.
• Bruk alltid tennstav eller stormlighter under opptenning
• Bøy deg ALDRI over fyrverkeriet. Hvis fyrverkeriet ikke virker skal du vente minst 10 minutter før du går bort til fyrverkeriet. Plasser fyrverkeriet i en bøtte vann, og lever fyrverkeriet tilbake til utsalgsstedet.
• Pass på at oppskytningsstedet ikke er i nærheten av et hus eller annet brennbart.
• Vær klar over at mange batterier har en sikkerhetsavstand på minst 15 meter.
• Plasser fyrverkeriet på egnet hardt underlag, og støtt det gjerne opp for å hindre at det velter.
• Pass på at det ikke er ledninger eller greiner fra trær over utskytningsstedet.
• Bøy deg ned på siden av fyrverkeriet og tenn med strak arm – og gå raskt bort når lunten tar fyr.
• Bruk vernebriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene
• Alle som ser på bør også bruke vernebriller

Fakta om den pyrotekniske forskriften

• I forbindelse med implementeringen av EU sitt direktiv 13/29/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler deltok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i standardiseringsarbeidet. Dette er standarder i serien 15947 som blant annet setter krav til konstruksjon og ytelser. DSB deltok aktivt i standardiseringsarbeidet frem til standardene ble publisert i 2010.

• Fyrverkeri kan deles inn i fire kategorier:

Kategori 1: fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger.

Kategori 2: fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder, som stjerneskudd.

Kategori 3: fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

Kategori 4: fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

*I Norge har vi en nasjonal overgangsordning som gjelder fram til 2021, som også tillater Sintef-merket fyrverkeri.

Nøkkelord

Kontakter

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge, telefon 470 15 702
Ivar Bjerke, Norsk brannvernforening, telefon 908 94 545
Pressevakt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 99 25 20 00
Marit Sæter, direktør kommunikasjon i Standard Norge, telefon 970 27 956, msa@standard.no

Bilder

På trygg avstand. De siste årene har færre blitt skadet av fyrverkeri. Foto: Istock
På trygg avstand. De siste årene har færre blitt skadet av fyrverkeri. Foto: Istock
Last ned bilde
Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i DSB.
Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i DSB.
Last ned bilde
Ivar Bjerke, Norsk brannvernforening
Ivar Bjerke, Norsk brannvernforening
Last ned bilde
Administrerende direktørJacob Mehus, Standard Norge.
Administrerende direktørJacob Mehus, Standard Norge.
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre.Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en stiftelse som arbeider for å forebygge personskade og hindre tap av liv og verdier i forbindelse med branner.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom