Helse Sør-Øst RHF

Færre blir operert ved sykehusene

Del

Sykehusene i Helse Sør-Øst opererer færre pasienter. Det gjør de for å frigjøre kapasitet til å håndtere et økt antall koronapasienter som trenger intensiv behandling.

De siste ukene er stadig flere koronapasienter innlagt ved sykehusene, og smitten i samfunnet øker kraftig. For å kunne håndtere situasjonen, er den planlagte kirurgiske aktiviteten ved sykehusene i Helse Sør-Øst redusert.

Ved å redusere planlagt aktivitet, spesielt for større kirurgiske inngrep, kan sykehusene frigjøre sengeplasser, ressurser og helsepersonell som trengs for å behandle pasienter med alvorlig covid-19.

I uke 48 og 49 ble det gjennomført 2824 operasjoner på innlagte pasienter ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette er 481 færre operasjoner enn i samme periode for to år siden. Tallene er basert på uttrekk fra pasientjournalsystemene i Helse Sør-Øst.

– Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Sykehusene har til tross for mange covid-19-pasienter i disse to ukene, ikke tatt ned mer enn henholdsvis 13 posent og 16 prosent av de største planlagte operasjonene.
– Vi må likevel være forberedt på økt antall covid-19-innleggelser i tiden som kommer, mener RHF-direktøren. Han sier at sykehusene også er forberedt på flere innleggelser.

– I tillegg er det mye sykdom blant ansatte og deres familier, og det gjør at situasjonen er sårbar, sier Rootwelt. Fraværet er jevnt over høyere enn samme periode i fjor.

– De ansatte gjør en stor jobb for å opprettholde et forsvarlig pasienttilbud, og det er utvist stor fleksibilitet. Jeg er svært takknemlig for den innsatsen som legges ned, sier Rootwelt.

Uke 48: Kirurgi til pasienter som trenger innleggelse – per helseforetak 

Sykehus/helseforetak

Uke 48 2019

Uke 48 2021

Endring

Prosent

Akershus universitetssykehus

166

129

-37

78

Betanien Hospital

12

12

0

100

Diakonhjemmet Sykehus

24

23

-1

96

Lovisenberg Diakonale Sykehus

74

61

-13

82

Martina Hansens Hospital

54

49

-5

91

Oslo universitetssykehus

556

517

-39

93

Sykehuset Innlandet

265

208

-57

78

Sykehuset i Vestfold

104

91

-13

88

Sykehuset Telemark

112

107

-5

96

Sykehuset Østfold

80

57

-23

71

Sørlandet sykehus

91

102

11

112

Vestre Viken

238

189

-49

79

Totalt i Helse Sør-Øst

1776

1545

-231

87

Uke 49: Kirurgi til pasienter som trenger innleggelse – per helseforetak 

Sykehus/helseforetak

Uke 49 2019

Uke 49 2021

Endring

Prosent

Akershus universitetssykehus

137

112

-25

82

Betanien Hospital

12

10

-2

83

Diakonhjemmet Sykehus

27

21

-6

78

Lovisenberg Diakonale Sykehus

57

51

-6

89

Martina Hansens Hospital

49

41

-8

84

Oslo universitetssykehus

485

402

-83

83

Sykehuset Innlandet

216

194

-22

90

Sykehuset i Vestfold

98

83

-15

85

Sykehuset Telemark

97

95

-2

98

Sykehuset Østfold

83

41

-42

49

Sørlandet sykehus

84

81

-3

96

Vestre Viken

184

148

-36

80

Totalt i Helse Sør-Øst

1529

1279

-250

84

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom