Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Evakuering i Nybyen i Longyearbyen grunnet store snøskavler i fjellet

Del

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NVE og Skred AS har Sysselmannen på Svalbard besluttet å evakuere deler av Nybyen i Longyearbyen fra fredag kl.18 og inntil videre. Det blir samtidig innført oppholds- og ferdselsforbud i området.

Snøskavler på Gruvefjellet. Foto: Sysselmannen på Svalbard
Snøskavler på Gruvefjellet. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Det har bygget seg opp store skavler langs toppen av Gruvefjellet. Noen av skravlene er fem til syv meter høye. Dersom disse faller ned, kan de treffe bebyggelse, og de kan også utløse flakskred i fjellsiden over bebyggelsen. Værprognoser for helgen viser at det er ventet sterk vind og snø i området, og det er meldt stor snøskredfare.

Evakuering fram til skavlene ikke lenger er en trussel

- Det er stor usikkerhet knyttet til når og om skavlene kan løsne og falle ned. Dette avhenger blant annet av temperatur, sol og snøforhold. Konsekvensene kan bli store dersom de når bebyggelsen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Vi har derfor besluttet å evakuere bygningene på oversiden av veien i Nybyen og innføre ferdsels- og oppholdsforbud i området inntil skavlene ikke lenger utgjør en trussel, sier hun.

Kompleks situasjon

Det er etablert et godt skredvarslingssystem som dekker området, og det utstedes daglig varsel av firmaet Skred AS i skredsesongen. Imidlertid er sannsynligheten for at en skavl faller ned vanskeligere å varsle enn skred. Blokker av skavlene vil både være en fare i seg selv og kunne utløse skred lenger ned i fjellsiden. Det er mange værvariable som spiller inn samtidig, og det er en kompleks og utfordrende situasjon som sannsynligvis vil vedvare en stund fremover.

- Der det er liten risiko for skade kan skavler sprenges ned for å sikre f.eks veistrekninger, men i dette tilfellet kan skavlene ikke tas ned kontrollert uten at det er risiko for skade på bebyggelsen. Vi har ikke praksis med å ta ned skavler over bebyggelse i Norge, sier regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth.

Sysselmannen vil vurdere situasjonen ukentlig framover sammen med NVE, Skred AS og Longyearbyen lokalstyre. 
Informasjon fra Longyearbyen lokalstyre kan leses på deres hjemmesider.

Kontakter

Regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth
knh@nve.no
tlf. 97 16 53 37

Bilder

Snøskavler på Gruvefjellet. Foto: Sysselmannen på Svalbard
Snøskavler på Gruvefjellet. Foto: Sysselmannen på Svalbard
Last ned bilde
Evakuert område i Nybyen
Evakuert område i Nybyen
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom