Helse Vest RHF

Europeisk samarbeid skal bidra til mindre kjemikalier i medisinske produkter

Del

Samarbeidet er en milepæl i arbeidet for å fase ut skadelige kjemikalier i produkter helsevesenet bruker. Spesialisthelsetjenesten i Norge ønsker det velkommen.

På laboratoriet. Foto: Eivind Senneset
På laboratoriet. Foto: Eivind Senneset

Healthcare Without Harm Europe har i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og andre ledende innkjøpsorganisasjoner lansert en standardisert europeisk liste over kjemikalier man ønsker å unngå i produkter til bruk i helsevesenet. Målet er å fremskynde utvikling av helse- og miljøvennlige alternativer. Spesialisthelsetjenesten i Norge ønsker standardiseringen velkommen.


Den nye listen ble offentliggjort mandag 29. november under CleanMed, den årlige europeiske konferansen for bærekraft innenfor helsevesenet. Listen tar utgangspunkt i gjeldende beste praksis og standardiserer hvilke helse- og miljøskadelige kjemikalier man ønsker å unngå i produkter som brukes i helsevesenet.


Målet med å standardisere listen er å skape et bedre samarbeid mellom innkjøpsorganisasjoner og leverandører om utfasing av skadelige kjemikalier. Medlemmer inviteres nå til å forplikte seg til å fase ut de prioriterte kjemikaliene og materialene.


– Spesialisthelsetjenesten har over tid arbeidet aktivt med utfasing av skadelige kjemikalier i produkter, og vi ønsker mer standardisering velkommen. Ved å fase ut skadelige stoffer der det er mulig kan vi bedre beskytte pasienter, medarbeidere i sykehusene og miljøet, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF.


– Med standardisering kan vi samkjøre kravene vi stiller til kjemikaliebruk med andre innkjøpsorganisasjoner i Europa på områder hvor det finnes få miljømerker eller kriteriesett. Da får leverandørene større forutsigbarhet og innkjøpsvolum, og vi får innovasjon som eliminerer helseskadelige stoffer, sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.

Pressemelding fra Healthcare Without Harm:

https://noharm-europe.org/documents/european-healthcare-phase-out-list-chemicals-concern

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På laboratoriet. Foto: Eivind Senneset
På laboratoriet. Foto: Eivind Senneset
Last ned bilde

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom