Miljødirektoratet

Europeisk kontroll avslører helseskadelige slimleker

Del

Miljødirektoratet har deltatt i en europeisk kontroll som avdekket flere slimleker med for mye bor, som kan være skadelig for barns helse.

Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slimleker. Foto: Syda Productions, Shutterstock.
Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slimleker. Foto: Syda Productions, Shutterstock.

Slim er et populært leketøy som har vært en kilde til bekymring for forbrukere i lang tid. I 2019 deltok Miljødirektoratet i en europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen, kalt CASP-prosjektet (Coordinated Activities on the Safety of Products). Prosjektet er et samarbeid mellom 29 europeiske myndigheter.

–Slim har vært et fokusområde for Miljødirektoratet siden 2018. Det var derfor naturlig for oss å delta i dette europeiske prosjektet, sier Mathieu Veulemans, leder for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Fant for mye bor i noen slimleker

Nå er prosjektet fullført, og resultatene avslører at det fremdeles finnes ulovlige slimleker på markedet. I 2018 utførte Miljødirektoratet en stikkprøvekontroll av slim og fant at migrasjonsgrensen for bor var overskredet i noen tilfeller. I 2019 kontrollerte og testet Miljødirektoratet syv slimprodukter i forbindelse med CASP-prosjektet. Miljødirektoratet fant at to av dem fortsatt ikke overholdt migrasjonsgrensen for bor, som er i strid med kravene i leketøyforskriften.

Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slim og disse produktene er meldt inn i den europeiske plattformen Safety gate, som har en oversikt over farlige produkter i Europa.

For mye kontakt med bor kan være skadelig siden det er vist at bor kan skade reproduksjonsevnen.

–Det er viktig at både virksomheter og forbrukere er informert om disse resultatene og tar det på alvor. Økt oppmerksomhet i hele leverandørkjeden og hos forbrukere er nødvendig for å sikre et trygt marked for leketøy, sier Veulemans.

Hvert år kontrollerer Miljødirektoratet produsenter og importører av leketøy i Norge, inkludert netthandel. Miljødirektoratet vil fortsette med kontroll av leketøy i årene fremover.

### 

Faktaboks

Slim er et leketøy og er dermed underlagt leketøydirektivet, implementert i Norge gjennom leketøyforskriften.

Råd til forbrukere

  • Alltid kjøp slim som er CE-merket. Uten CE-merking er slim ulovlig.
  • Sjekk om produsentens navn og kontaktinformasjon finnes på emballasjen.
  • Sjekk om navnet og kontaktinformasjon til importøren til EU/EØS-områder finnes på emballasjen.
  • Sjekk alltid aldersgrense for slim som er beskrevet på emballasjen og ikke gi slim til barn under aldersgrensen fatstatt av produsenten.
  • Respekter slims bruksområder: slim skal ikke puttes i munnen.

Råd til produsenter og importører

  • Sjekk at slim er CE-merket.
  • Sjekk om produsentens navn og kontaktinformasjon finnes på emballasjen.
  • Sjekk om navnet og kontaktinformasjon til importøren til EU/EØS-områder finnes på emballasjen.
  • Sjekk hvilken type slim det gjelder: Er det tørt, sprøtt, pulverlignende slim eller er det flytende, klebrig slim?
  • Sjekk deretter om leverandøren kan legge frem dokumentasjon på at slim overholder migrasjonsgrensen som tilhører slimtypen, jf. leketøyforskriften vedlegg III, del II, tabell III.

Migrasjonsgrense er en grense for hvor mye en kjemisk forbindelse kan vandre inne og ute av eksempelvis en polymer. Det er satt en grense på hvor mye bor kan vandre/migrerer ute av slims overflate, jf. leketøyforskriften vedlegg II, del III, tabell III.

Grunnstoff

mg/kg i tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig leketøysmateriale

mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale

Bor

1200

300

Jf. tabell III, leketøyforskriften vedlegg II, del III.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slimleker. Foto: Syda Productions, Shutterstock.
Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slimleker. Foto: Syda Productions, Shutterstock.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom