NORCE

Europeisk energiprosjekt ledes fra NORCE

Del

I dag samles 22 partnere fra åtte land til oppstart i Bergen. Under ledelse av NORCE skal man gjennom tre piloter, en i Bergen, en i København og en i havnebyen Sines i Portugal, planlegge og bygge fremtidens byregioner med sikte på optimalisert energibruk, energiplanlegging og nullutslipp.

Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune
Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune

– Mål med ELEXIA er reduserte CO2-utslipp, økt energieffektivitet samt bedre ressurseffektivitet, forteller Peter Breuhaus, prosjektleder for ELEXIA og sjefforsker i NORCE og legger til;

– Prosjektet handler, noe forenklet, om å finne de mest effektive og optimale energiløsningene. Målet er nullutslipp av klimagasser, både direkte utslipp fra anleggsfase og drifttid men også indirekte utslipp er med i regnestykket.

ELEXIA er et EU HORIZON-prosjekt, ledet av NORCE og forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FN’s 2030 Agenda. Det er bevilget rundt 100 millioner kroner til prosjektet over fire år.

Pilotene befinner seg i ulike geografiske, klimamessige og økonomiske miljø i Europa; en i industrihavnemiljøet i byen Sines i Portugal, nummer to i det urbane by-knutepunktmiljøet i Høje-Taastrup og fjernvarme-overføringssystemet i Stor-København i Danmark og den tredje er her i Bergen, knyttet til Dokken, havne- og lagerområdet midt i byen som skal omdannes til en ny bydel med industri, næringsliv og boliger i skjønn forening.

– De tre pilotene er bevisst ulike med tanke på eksisterende miljø, arealbruk og fase i utvikling. Pilotene er også ulike ut ifra nasjonale/regionale rammebetingelser for energiregulering og handlingsrom for effektivisering og optimalisering. Vi har slik skapt en komplementær kunnskapspakke og dette gir derfor store områder av ulike applikasjoner, forteller Breuhuas.

Gjennom ELEXIA-prosjektet vil alle nyte godt av kunnskap fra alle tre piloter. I de tre pilotene skal vi demonstrere fordelene med energivektorintegrasjon (strøm, varme, kjøling, gass) og sektorintegrasjon (energi, transport, avfall og vann).

Partnere:

Norge: NORCE - Norwegian Research Centre; Bergen kommune; BIR; BIR Infrastructure; BKK Nett; EVINY Thermo

Danmark: Technical University Denmark DTU; Center Denmark; Høje Taastrup Municipality; TMROW; CLIMIFY; Vestegens Kraftvarmeselskab; ENFOR

Hellas: WINGS ICT Solutions; Core Innovation; Cores Innovation Centres

Finland: VTT Technical Research Centre of Finland

Spania: Fundacion TECNALIA Research and Innovation

Polen: AMCTEC

Storbrittania: University of Durham

Nøkkelord

Kontakter

Peter Breuhaus
Prosjektleder ELEXIA
Sjefsforsker - NORCE
pebr@norceresearch.no
+47 51 87 50 77
+47 920 19 066

Bilder

Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune
Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune
Last ned bilde
Prosjektet er finansiert gjennom EU's forskningsprogram Horizon Europe med avtalenummer 101075656.
Prosjektet er finansiert gjennom EU's forskningsprogram Horizon Europe med avtalenummer 101075656.
Last ned bilde
Prosjektleder Peter Breuhaus, NORCE. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE
Prosjektleder Peter Breuhaus, NORCE. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom