Kifinfo

Europa samlar seg om likestillingskrav i forsking

Del

Korleis kan organisasjonane som finansierer forsking best leggje til rette for likestilling og mangfald? Dei europeiske forskingsråda tar i bruk nye verktøy.

Lenge har forskingsinstitusjonane sjølve hatt hovudansvaret for å sikre kjønnsbalanse og mangfald i forsking. Men dei siste åra er det blitt meir merksemd på at dei forskingsfinansierande organisasjonane (FO), som Forskingsrådet, også har ei rad verktøy dei kan ty til for å leggje til rette for betre kjønnsbalanse og mangfald i forskingsverda.

Kurs mot fordommar, nye evalueringskriterier og forskingsmidlar for forskarar med innvandrarbakgrunn er berre tre døme på tiltak.

Tiltaka vart presentert då representantar for fleire europeiske FO-ar var samla til ein digital konferanse i juli.

Ser at vi kan stille krav

– Noko vi har sett at fungerer godt i Irland, er å stille krav om at institusjonar som søker om finansiering frå oss, skal vere i ein prosess med å søke om ein Athena Swan-pris innan ei viss tid, sa Rochelle Fritch frå Science Foundation Ireland i paneldebatten om FO-ane si rolle i å styrke kjønnsbalanse i forsking.

– Det har vore effektivt, og det viser at vi som finansiør kan nytte slike krav aktivt for at ein institusjon skal kunne kvalifisere til støtte frå oss. Det vil seie at vi kan gjere det same også på andre område, ikkje berre når det gjeld kjønn.

Athena Swan er eit rammeverk som skal støtte forskings- og høgare utdanningsinstitusjonar i arbeidet med kjønnsbalanse. Institusjonar kan søke om sertifisering på ulike nivå alt etter kor mykje dei har oppnådd i likestillingsarbeidet.

Viktig med felles språk

Science Foundation Ireland koordinerer FORGEN (Funding Organisations for Gender Equality), eit såkalla praksisnettverk som består av ei rekkje europeiske forskingsfinansiørar (Forskingsrådet er ikkje medlem). I Forgen samarbeider dei om å overvake og forbetre likestillingsarbeidet i slike organisasjonar.

– Nokre fordelar med å arbeide i eit slikt praksisfellesskap er at vi kjem nærare eit felles språk og ei felles forståing av saksfeltet. Det blir enklare å dele erfaringar om kva ein gjer i dei ulike landa, sa Rochelle Fritch på konferansen som markerte slutten på Gender Action, eit Horisont 2020-prosjekt der målet er å støtte EU-medlemsstatane i arbeidet deira for kjønnsbalanse i forsking.

– Framover vil vi gjerne inkludere fleire medlemmar i Forgen, og kanskje også utvide arbeidet til å gjelde fleire fokusområde, som til dømes trakassering, sa ho.

Les heile saka hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Kifinfo

Kifinfo
Kifinfo
Drammensveien 288
0283 Oslo

https://kifinfo.no/nb

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom