Kasakhstans Ambassade i Norge

EU, UNDP og Kasakhstan lanserer et utdanningsprogram for afghanske kvinner

Del

Den europeiske union (EU), FNs utviklingsprogram (UNDP) og Kasakhstan lanserte et utdanningsprogram for å trene og utdanne flere afghanske kvinner på kasakhstanske universiteter i løpet av de neste fem årene.

Afghanske studenter under velkomstmottakelsen. Foto: Sergey Nagaibekov.
Afghanske studenter under velkomstmottakelsen. Foto: Sergey Nagaibekov.

Ifølge avisa The Astana Times ble den første gruppen på tretti kvinner valgt i september fra 535 søkere. De utvalgte kvinnene hadde gått gjennom en tretrinns prosess som inkluderte en engelsk vurderingsprøve og et intervju.

Mellom 2019 og 2025 vil femti afghanske studenter, inkludert ti kvinner som vil studere i Usbekistan, ta bachelor- og masterutdanning og tekniske utdanninger i jordbruk, anvendt statistikk og gruvedrift på universiteter i Kasakhstan og Usbekistan.

I Kasakhstan vil fire utdanningsinstitusjoner i Almaty delta: Kanysh Satpayev Kazakh National University, Kazakh-British Technical University, Kazakh National Agrarian University og Almaty Management University (Alma U). I Usbekistan skal studentene utdanne seg på et landbruksuniversitet i Termez.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) vil organisere sommerskoler som vil trene kvinnene i entreprenørskap og nettverkbygging for å bidra til deres ansettelse og økonomiske myndigheter etter studiet.

Kasakhstanske myndigheter viste til sitt tiårige program for å utdanne 1.000 afghanere på universiteter i Kasakhstan og foreslo i 2017 lanseringen av et nytt felles program sammen med EU for å utdanne afghanske kvinner.

I fjor kunngjorde EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini i sin videomelding til den regionale konferansen i den kasakhstanske hovedstaden om å styrke kvinner i Afghanistan at EU vil tildele 2,2 millioner dollar til programmet.

"Vår prinsipielle holdning er at Afghanistan ikke skal bli sett på som en kilde til utfordringer, men som en kilde til muligheter", sa Kasakhstans viseutenriksminister Roman Vassilenko da han talte under arrangementet i forbindelse med utdanningsprosjektet i Almaty. "Det er derfor viktig å integrere Afghanistans økonomi med nabolandenes økonomier gjennom økt samhandling og tilkobling og gjennom investering og utvikling i regionale infrastruktur-, handels- og transittprosjekter. For å oppnå dette trenger Afghanistan fagutdannet menneskelig kapital, og vi føler oss priviligerte å kunne hjelpe."

"Kvinner er sentrale for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling", sa EU-ambassadør til Kasakhstan Sven-Olov Carlsson under mottakelsen i Almaty. "Kjernen i tilnærmingen til EU, Afghanistan og Sentral-Asia, er vår faste overbevisning om at hvis man investerer i utdanning ved å koble sammen tre land som Afghanistan, Kasakhstan og Usbekistan, kan man bidra til å styrke de sosiale og økonomiske forbindelsene mellom dem, og dermed også bidra til å takle felles sikkerhetsutfordringer og fremme en mer fredelig og velstående verden",  sa Carlsson.

"Å fremme kvinners økonomiske bemyndigelse, sikre likestilling og legge til rette for lett tilgang til utdanning er prioriteringer som UNDP kontinuerlig jobber med over hele verden. Her i Kasakhstan fremmet vi tidligere utdanningsmuligheter for kvinner fra Afghanistan som et ledd i samarbeidet med den kasakshstanske regjeringen", sa UNDPs representant i Kasakhstan Yakup Beris. UNDP er partner i programmets gjennomføring på vegne av Den europeiske union.

"Vi tror at utdanning er makt, og vi alle tror at utdanning er det eneste verktøyet som kan beseire fattigdom og urettferdighet. Kvinnene som er her, er ikke vanlige mennesker; de er ekstraordinære; disse kvinnene er intelligente og smarte; de vet hvordan de skal takle utfordringer fordi det var ikke en lett ting å komme hit; de møtte flere utfordringer, men de ga aldri opp", sa Muzhgan Hussaini, en av stipendmottakerne.

"Kasakhstans utdanningsprogram på 50 millioner dollar har vært vellykket, og det er gledelig at det nå har fungert som grunnlag for det nye fellesprogrammet med EU", sa Omirtay Bitimov, tidligere kasakhstansk ambassadør i Kabul og nåværende styreleder for AFGQAZ Association for Development and Partnership i Almaty i et intervju i forbindelse med saken.

Bitimov sa at noen av de nesten 900 som allerede er blitt utdannet gjennom Kasakhstans program, jobber i toppstillinger i den afghanske presidentens kontor, departementene, grensemyndigheten og politiet, mens andre jobber som respekterte leger, ingeniører og journalister.

Etter ankomst til Kasakhstan deltok de afghanske studentene i en orienteringsuke på Alma U der de ble informert om det utdanningsprogrammet og tok en tur i byen.

De vil nå ta et åtte måneders engelskkurs med påfølgende opptak til bachelor- og masterutdanning og tekniske utdanninger ved de kasakhstanske universitetene.

"Vi ha forberedt et spesielt program for de afghanske kvinnene som inkluderer entreprenørskap, ledelse og kommunikasjonskurs fordi vi mener at hver kvinne kan ha en ledende stilling i Afghanistan, og når de kommer tilbake til hjemlandet, vil de opprette nye selskaper og være spesialister på forskjellige områder", sa rektor for Alma U Gulmira Kurganbayeva til The Astana Times.

Kurganbayeva fortalte også at universitetet til og med har hjulpet noen av studentene som hadde ankommet Almaty med sine små barn, ved å plassere barna i lokale barnehager og skoler.

Man forventer at prosjektet vil bidra til å skape nye forretningsmuligheter og sysselsettingsmuligheter for kvinnene og deres lokale samfunn i Afghanistan. Videre forventer man at det nye programmet vil være den første fasen av et mye større samarbeid mellom EU, Kasakhstan og Usbekistan for å støtte Afghanistans utdanning.

Ifølge UNDPs Human Development Report i 2018 har 11 prosent av alle voksne afghanske kvinner fått videregående utdanning og kun 19,5 prosent er i jobb, mens disse tallene er henholdsvis 37 prosent og 87 prosent for de afghanske mennene.

Bilder

Afghanske studenter under velkomstmottakelsen. Foto: Sergey Nagaibekov.
Afghanske studenter under velkomstmottakelsen. Foto: Sergey Nagaibekov.
Last ned bilde
Afghanske studenter og kasakhstanske og internasjonale funksjunærer tar et gruppebilde under velkomstmottakelsen i Almaty 18. oktober 2019. Foto: Sergey Nagaibekov.
Afghanske studenter og kasakhstanske og internasjonale funksjunærer tar et gruppebilde under velkomstmottakelsen i Almaty 18. oktober 2019. Foto: Sergey Nagaibekov.
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

Følg saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom