Innovasjon Norge

EU-finansiering til norske innovasjonsprosjekter er doblet

Del

Så langt i år har syv norske bedrifter fått i alt 115 millioner kroner i støtte fra EU-programmet Horisont 2020. Dette er en dobling i forhold til samme tidspunkt i fjor. Siste kvartal fikk tre norske bedrifter til sammen 50 millioner kroner i slik støtte.

Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS får EU-støtte til en lukket og bærekraftig løsning for oppdrett av fisk. (Foto Aquafarm Equipment)
Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS får EU-støtte til en lukket og bærekraftig løsning for oppdrett av fisk. (Foto Aquafarm Equipment)

Tildelingen av EU-støtte til de norske bedriftene skjer i skarp konkurranse med selskaper fra hele Europa.

- Dette er støtte som henger høyt, og det er all grunn til å gratulere Dacon, Norhard og Aquafarm Equipment med den støtten de nå får fra EU gjennom Horisont 2020. Støtten betyr at bedriftene kan forberede prosjektene sine for markedet, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Løser globale utfordringer
Gjennom Horisont 2020 har EU som mål å stimulere til innovasjon som kan bidra til å løse de samfunnsutfordringene verden står overfor. Dette representerer samtidig store og globale markedsmuligheter for næringslivet. Norske bedrifter har full adgang til å søke om midler. Siden programmet ble opprettet i 2014 har norske selskaper hentet inn 290 millioner kroner fra denne EU-ordningen. Støtten gis fra programdelen for små og mellomstore bedrifter i Horisont 2020, det såkalte SMB-instituttet..

Viktig for Sør-Vestlandet
To av de tre bedriftene som har fått støtte i denne tildelingsrunden holder til på Sør-Vestlandet, og kan skape rundt 100 nye arbeidsplasser over de neste fem årene.
- For en region som er preget av nedgangen innen olje- og gassvirksomheten er slik støtte svært verdifull. Dette er viktig for verdiskapningen og sysselsettingen i regionen, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

Ny boreteknologi
- Vi er veldig stolte over å bli valgt ut blant 1514 søknader fra 21 land. Det er en oppmuntring for oss og bekrefter potensialet i løsningen vår, sier Askjell Tonstad, daglig leder i Norhard AS i Tonstad, Vest-Agder. Bedriften produserer boreutstyr for vannkraftverk og har nå utviklet en miljøvennlig og kostnadseffektiv boreteknologi som er enestående i det globale markedet.

Bærekraftig produksjon og offshore undervannsinspeksjon
De to andre bedriftene som har mottatt støtte er Haugesundbedriften Aquafarm Equipment AS, som har utviklet en mer bærekraftig og lukket løsning for oppdretsproduksjon av fisk, og Dacon i Akershus, som driver utvikling, produksjon og import av sikkerhetsrelaterte produkter til kunder innen offshore, skip, industri og forsvar.

-Støtten på 14 millioner kroner betyr at vi kan ta prosjektet og prototypen frem til et ferdig produkt som kan gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber under vannet på en sikrere og mer kostnadseffektiv måte enn tidligere, sier Børre Børresen, prosjektleder i Dacon.

Går i pluss
For å sikre norske bedrifter adgang til Horisont2020-programmet er Norge med på å betale 2 prosent av den økonomiske rammen for programmet. Målet er da at norske bedrifter og forskningsmiljøer skal hente tilbake minst like mye i form av støtte fra programmet. For SMB-delen av Horisont 2020 ligger Norge så langt godt foran målet, med en støtteandel på 6 prosent hittil i 2017, og 2,8 prosent i gjennomsnitt for perioden 2014-2017.

------------

Foto følger vedlagt.

Kontaktperson:
Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, mob 930 87 706, e-post: Mona.Skaret@innovasjonnorge.no

Kontakter

Bilder

Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS får EU-støtte til en lukket og bærekraftig løsning for oppdrett av fisk. (Foto Aquafarm Equipment)
Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS får EU-støtte til en lukket og bærekraftig løsning for oppdrett av fisk. (Foto Aquafarm Equipment)
Last ned bilde
Dacon med base på Stabekk i Akershus får støtte fra EU til utviklingen av ny teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber undervanns på en sikker og mer kosteffektiv måte. (Foto: Dacon)
Dacon med base på Stabekk i Akershus får støtte fra EU til utviklingen av ny teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber undervanns på en sikker og mer kosteffektiv måte. (Foto: Dacon)
Last ned bilde
Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge
Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

OM HORISONT 2020:
• Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, initiert av EU-kommisjonen.
• Gjelder perioden 2014- 2020. Samlet budsjett er nær € 80 milliarder (ca. kr 780 milliarder).
• SMB-Instrumentet er en del av H2020 med eget budsjett på rundt € 438 millioner (ca. kr 4,2 milliarder).
• Norske bedrifter har fulle deltakerrettigheter.
• En del av programmet er øremerket bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB-instrumentet). Denne finansieringsordningen retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner. Virkemiddelet er delt inn i to faser: Fase 1 er en avklaringsfase der bedriften kan motta inntil 50 000 euro.Fase 2 er gjennomføringen av hovedprosjektet. I denne fasen kan bedriften motta mellom 1 og 2,5 millioner euro.
• Markedspotensial er en viktig del av vurderingen.
• Innovasjon Norge har egne EU- rådgivere som gir veiledning til interesserte bedrifter.
• Se http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument.

Seal of Excellence:
Innovasjon Norge kan også finansiere fase 1-søknader som får godkjenning innenfor SMB-instrumentet, men som på grunn av begrensede rammer ikke får finansiering. Les mer om ordningen her: http://www.enterpriseeuropenetwork.no/no/Nyheter-fra-EEN-Norge/EU-program-styrker-norske-bedrifter/

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom