Innovasjon Norge

Etterspørsel i internasjonale markeder må kobles på næringsutvikling i Norge

Del

- Etterspørsel i internasjonale markeder må være førende for innsatsen for eksportfremme. Koblingen mellom næringsutvikling hjemme og eksportfremme er kritisk for å gripe store muligheter for norsk næringsliv der ute, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

En ny enhet, vedtatt opprettet tidligere i år - Eksportstrategirådet - skal jobbe tett med næringslivet, det etablerte virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere og utvikle strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst.

-Eksportstrategirådet vil i en periode dele kontor med Innovasjon Norges regionkontor i Ålesund. Det er vi glade for og vi ser frem til er godt samspill mellom det nye rådet og Innovasjon Norge til beste for norsk næringsliv, sier styrelederen.  

Det er en viktig oppgave for Innovasjon Norge å bidra til å øke og differensiere norsk eksport. Sammen med andre aktører, både i virkemiddelapparatet og næringsorganisasjoner skal Innovasjon Norge bidra med å sikre et godt, helhetlig tilbud til næringslivet i hele Norge.

Henger sammen 
-Næringsutvikling og eksport henger tett sammen. Vi skal bidra til å utvikle bedrifter fra en tidlig fase, via vekst og skalering, og helt fram til internasjonal satsing og eksport med bidrag fra kontorene våre regionalt rundt om i landet og internasjonalt i de viktigste markedene, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Den ambisiøse klimapolitikken i store deler av verden byr på store muligheter, men også store utfordringer for Norge. 

-Norge har gode forutsetninger for å lede an i det globale grønne skiftet, men det krever god kunnskap om behovene og utviklingen. I tillegg er det viktig å legge til rette for innovasjon og vekst innenfor de områdene som vi ser blir avgjørende i et globalt marked, sier Haugli. 

Havvind - en stor mulighet for norsk næringsliv  
Løsninger knyttet til havvind i flere europeiske markeder kan bli en stor mulighet for norske bedrifter. Land som Frankrike, Storbritannia og Spania er i gang med en massiv utbygging av havvind. En rapport fra Menon Economics anslår et norsk verdiskapingspotensial for flytende havvind alene på inntil 117 milliarder kroner innen 2050.  

-Havvind forventes å bli en nøkkel i det grønne skiftet. Med 50 års erfaring fra olje- og gassproduksjon til havs har Norge sterke konkurransefortrinn i internasjonale markeder, sier Haugli.  

I Frankrike er en rekke internasjonale aktører allerede på banen, og Innovasjon Norge og Team Norway jobber for at norske utbyggere og underleverandører skal komme i posisjon til å ta kontrakter i disse markedene. Dette er gjennom Innovasjon Norges eksportprogram High Potential Opportunities – store, internasjonale, strategiske satsinger. 

-Frankrike er et av de raskest voksende markedene for havvind i Europa, og vi ser store muligheter for norsk industri, både utbyggere og underleverandører. Å vinne store internasjonale kontrakter krever et tett samarbeid for å posisjonere seg for et langt løp. Vi må bygge nettverk, det er lange prosesser, og tilstedeværelse er avgjørende for å forstå rammebetingelse og etablere kontakter, sier Haugli. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom